Gå till huvudinnehåll
Skapa logiska modeller med inlärning baserad på tidigare användning i Qlik Sense Desktop

PÅ DEN HÄR SIDAN

Skapa logiska modeller med inlärning baserad på tidigare användning i Qlik Sense Desktop

Insight Advisor kan analysera en app för att se hur fält används för att skapa diagram. Qlik Precedents Service analyserar appar varje gång Insikter öppnas i en app.

Appanalystjänsten undersöker hur datafält och originalobjekt används i diagram. Data i fälten undersöks inte. Insight Advisor använder denna tidigare användning för att skapa aggregeringar, dimensioner och mått för appens datamodell.

Appanalys är aktiverat för alla appar med Insight Advisor. Du kan inaktivera Insight Advisor i en app om du inte vill att Insight Advisor ska lära sig av användning i den appen i framtiden.

Inaktivera Insight Advisor i en app

  1. I arkredigeringsläge går du till resurspanelen och klickar på Variables.
  2. Klicka på Skapa ny.
  3. I Namn skriver du DISABLE_INSIGHTS.
  4. I Definition skriver du ett valfritt värde.
  5. Klicka på Stäng.
  6. Uppdatera appen.