Gå till huvudinnehåll

Skapa visualiseringar av dina data med Insikter

Insikter ger en utgångspunkt för att utforska data och skapa visualiseringar. Insikter använder Qliks kognitiva motor för att skapa visualiseringar åt dig baserat på dina fält och originalobjekt, samt inlärd tidigare användning av fält i diagram.

Öppna Insikter från fliken Analysera i verktygsfältet längst upp. Du får även frågan om du vill utforska insikter när du laddar data i din app. Om du har en tidigare version av Qlik Sense kan du öppna Insikter från den högra sidan av verktygsfältet i ett ark.

Menyalternativet Insikter

Insights menu option.

Du kan söka i Insikter för att visa visualiseringar, inklusive nya Insikts-diagram och befintliga visualiseringar från dina ark. Insikter kan också generera en uppsättning visualiseringar genom att analysera din datauppsättning och skapa diagram som kan vara av intresse.

När du ändrar data i appen, genom att lägga till data, skapa associationer, redigera tabeller eller klassificera fält, kan diagrammen som genereras av Insikter ändras. När funktionen öppnas i publicerad app tittar Insikter på hur fält och originalobjekt i datamodellen används i dimensioner, mått och uttryck. Den kan lära sig av de tidigare interaktionerna när den skapar diagram i andra appar.

Insikter stöder tangentbordsnavigering. Mer information finns i Tangentbordsnavigering och snabbkommandon i Qlik Sense.

Du kan göra Insikter från din app tillgängligt från Insikter-chatten i molnhubben. Mer information finns i Utforska appar med Insight Advisor Chat.

Insikter-resultat och hur Insikter använder din datamodell kan anpassas med affärslogik. Inlärning baserad på tidigare användning är inaktiverad när en app använder en anpassad affärslogik. Mer information finns i Anpassa logiska modeller för Insight Advisor.

Var Insikter kan användas

Insikter har följande begränsningar:

 • Om appen har publicerats kan du bara söka efter originalobjekt.

Vad händer när du söker?

När du anger din sökfråga genererar Qlik Sense relevanta Insikts-diagram. Du kan specificera fält för Insikter genom att skriva in dem eller genom att välja dem. Du kan även ange frågor med naturligt språk, som Show me Product by Revenue in Sweden. (Svenska kan inte användas för närvarande.) Du kan klicka på mikrofon-ikonen och ställa din fråga till Insikter om webbläsarens röst-till-text-funktion stöds av Insikter.

Observera:

Insikter har stöd för frågor med hjälp av röst-till-text-funktionen i Google Chrome.Qlik Sense Desktop har inte stöd för frågor med hjälp av röst-till-text-funktioner.

Röst-till-text-funktionerna i Google Chrome stöds inte med iOS-enheter.

Observera: Qlik Sense har stöd för frågor med naturligt språk på engelska.

Insikter använder fält som du specificerar, men kan även använda ytterligare fält i de genererade visualiseringarna. Insikter tittar på din datamodell och hur fält används i befintliga diagram och originalobjekt i din app. Fältnamn, fältvärden och originalobjekt används sedan för att generera visualiseringar.

Om du tidigare har gett Insikter anvisningar om att dölja diagram, ange fält som dimensioner eller mått, eller utesluta fält från analyser, används även dessa. I Qlik Sense Enterprise kan Insikter även använda tidigare inlärning från andra publicerade appar om de använde en liknande eller identisk datamodell.

När du ställer en fråga med hjälp av naturligt språk försöker Insikter att hitta ett matchande diagramresultat. Om något hittas visas ytterligare relaterade resultat. Om inga matchande resultat kan hittas försöker Insikter att erbjuda möjliga relaterade resultat. Du kan klicka på Info om du vill visa hur Insikter genererat resultat utifrån din sökfråga.

Insikter i en app.

Insight advisor displaying insight charts in an app.

A: Fält och originalobjekt

Dessa är de tillgängliga resurserna (fält och originalobjekt) för att skapa Insikts-diagram. Du kan få åtkomst till fälten genom att klicka på Database och till originalobjekten genom att klicka på Linked Object.

B: Sökfält för Insikter

Ange namnen på fält och originalobjekt för att söka efter diagram med hjälp av dessa fält. Om du använde naturligt språk i din fråga kan du klicka på Info för att visa filtren som genererades utifrån din fråga..

C: Insikts-diagram

Dessa är Insikts-diagrammen som skapats av Insikter. Insikter anger antalet resultat och fördelningen av resultaten indelad i hur många resultat som hittats, hur många diagram som redan finns i dina ark och hur många diagram som nyligen genererats av Insikter.

Insikts-diagram kan läggas till i befintliga ark eller i nya ark i din app. Ett Insikts-diagram kan också hämtas som en bild, en PDF-fil, eller som ett Excel-kalkylblad med de data som används i det diagrammet .

Du kan expandera ett diagram genom att välja det eller klicka på s.

Om ett Insikts-diagram är nytt kan du lägga till det i dina ark. Om diagrammet redan finns kan du klicka på arkets namn längst ner på diagrammet för att gå till den sidan.

Om du inte gillar ett Insikts-diagram kan du dölja det så att det inte inkluderas i framtida resultat. Du kan visa dolda diagram och återställa dem om du ändrar dig.

Om du markerar ett diagram expanderas det och du kan göra urval i det. Urval tillämpas på alla Insikts-diagram som visas. Urval som gjorts i diagram från dina ark sparas när du öppnar Insikter. Urvalen påverkar inte diagrammen som skapas av Insikter. Mer information om att utforska visualisering och göra urval finns i Upptäcka .

D: Egenskapspanelen

Egenskapspanelen innehåller alternativ för att redigera Insikts-diagram och ändra på inlärning som du har ställt in i Insikts-diagrammet.

I Allmänna egenskaper kan du visa och redigera dina dolda och inlärda diagram och inlärning som du har ställt in för att generera insikter.

I Insiktsegenskaper kan du redigera ett Insikts-diagram och visa det i detalj. Du kan se vilken Analystyp som använts för att skapa diagrammet. Klicka på Help om du vill veta mer om analystypen som använts. Du kan ändra fälten som används som dimensioner eller som mått liksom den aggregering som används. Under Detaljer kan du visa varför diagrammet skapades och ändra inlärning från diagrammet.

Använda naturligt språk i sökfrågor

Du kan formulera din sökfråga med naturligt språk, till exempel Show me Sales. (Svenska kan för närvarande inte användas.)

Frågor som ställs med naturligt språk måste hänvisa till fältnamn eller synonymer för fältnamn i din datamodell.

Du kan tagga originalobjekt med synonymer med hjälp av taggar i originalobjekten. Använd formatet alt:<term> i synonymtaggar. Till exempel alt:cities. Mer information finns i Tagga original.

Frågor med naturligt språk stöder tre filtertyper:

 • Tid: En tidsenhet eller ett datum. Till exempel Show me 2019 Sales.
 • Kategori: Ett värde från en av dimensionerna. Till exempel Show me Sales by Product for Sweden.
 • Mått: Ett eller flera värden från ett mått. Till exempel Show me Sales for Sweden by Product under 1K.

Du kan formulera dina sökfrågor för sökning efter fakta, jämförelser eller rangordning. Fakta är påståenden som What are my sales eller Show expenses over time for 2019. Du kan fråga efter en jämförelse genom att inkludera vs eller compare i din fråga. Till exempel Compare sales to expenses over time.

Mer information om frågor med naturligt språk finns i artikeln om funktioner för frågor med naturligt språk i Qlik Sense.

Observera:

Om du får felmeddelandet ”Det gick inte att generera insikter. Försök igen senare.” kanske du inte uppfyller processorkraven för Insikter.

Läs Systemkrav för Qlik Sense Enterprise (endast på engelska) och kontakta din Qlik-administratör.

Redigera Insikts-diagram

Du kan redigera Insikter-diagram genom att välja ett Insikter-diagram, klicka på Edit och ändra på egenskaper i Insiktsegenskaper-panelen.

Du kan ändra insiktsdiagrammets typ genom att välja Diagramtyp och sedan välja en annan typ av diagram.

Du kan ändra fälten som används som dimensioner eller som mått liksom den aggregering som används. Om ett diagram har flera mått eller dimensioner kan du dra dem och ordna om dem. Om du har specificerat filter i en fråga med naturligt språk kan du ändra dem också. Du kan lägga till dimensioner och mått från Insikts-diagram som originalobjekt.

Om du redigerar ett diagram kan Insikter lära sig av dina inställningar för det diagrammet, om du lägger till det i ett ark eller om du klickar på Lär in när du har stängt redigeraren. Tidigare användning som angivits av en användare gäller bara för den användarens instans av Insikter.

Under Detaljer kan du se information om varför diagrammet skapades och tidigare användning som Insikter har lärt sig från det. Genom att välja detaljer kan du ändra på dem eller avvisa dem. Du kan ställa in fält som dimensioner eller mått. Du kan även utesluta fält från framtida analyser.

Dölja Insikts-diagram

När du genererar Insikts-diagram kan du dölja diagram som du inte vill erbjudas igen. Om du vill dölja ett diagram kan du högerklicka på diagrammet och välja View Dölj. Du kan även dölja diagram från avsnittet Detaljer i Insiktsegenskaper genom att välja Vi har föreslagit ett diagram för den här datakombinationen och klicka på Dölj det här diagrammet.

Du kan visa diagrammen som är dolda från din aktuella sökfråga i Allmänna egenskaper.

Hantera inlärning i Insikts-diagram

Inlärningen du har ställt in i Insikter kan visas i Allmänna egenskaper.

Dolda diagram innehåller diagram som du har dolt för frågor. Du kan klicka på Show this chart again för att åter visa diagrammet i frågor.

Inlärda diagram innehåller diagram som du har gillat i frågeresultat. Du kan ta bort inlärda diagram genom att klicka på Delete.

Dina definierade inställningar visar alla inställningar som Insikter har lärt sig. Du kan ta bort inställningar genom att klicka på Delete.

Du kan radera alla dolda diagram, inlärda diagram och tidigare inlärning genom att klicka på Radera alla.

Skapa visualiseringar med Insikter

Observera:

Diagram som du lägger till i arket från Insikter fortsätter att visas som genererade tills appen uppdateras.

 1. Klicka på Insikter i listrutan Analysera i appen.
 2. Klicka på Generera insikter för att generera diagram baserade på en analys av dina data.

 3. För att generera diagram baserade på specifika data skriver du eller ställer en fråga.

  Observera: Qlik Sense har stöd för frågor med naturligt språk på engelska. Insikter har stöd för frågor med hjälp av röst-till-text-funktionerna i Google Chrome. Qlik Sense Desktop har inte stöd för röst-till-text-funktioner för frågor. Röst-till-text-funktionerna i Google Chrome har inte stöd med iOS-enheter.

  Du kan även välja vilka fält och originalobjekt du vill använda i Insikts-diagram. Välj data från listan med tillgängliga tillgångar eller sök efter dem enligt namn i sökfältet.

 4. Gör ett av följande för att lägga till ett Insikts-diagram i appen:

  • Klicka på Lägg till på ark för att lägga till ett diagram i ett aktuellt ark.
  • Klicka på S och välj ett ark för att lägga till ett diagram i ett specifikt ark
  • Klicka på S och välj Skapa nytt ark för att lägga till diagrammet i ett nytt ark.

Skapa originalobjekt från Insikter-diagram

 1. Välj ett Insikts-diagram i Insikter och klicka på Edit.
 2. Klicka på en dimension eller ett mått i Insikter och klicka på Lägg till ny.
 3. Klicka på Skapa i dialogen Skapa nya dimensioner eller Skapa nya mått.

Aktivera Insikter i hubben

Du kan aktivera Insikter från din app så att det blir tillgängligt från Insight Advisor-chatten i molnhubben. När det är aktiverat kan användare med åtkomst till din app ta emot insiktsresultat från appen i ett chattbaserat gränssnitt.

Observera:

Nya originalobjekt blir inte tillgängliga för användare av Insight Advisor-chatten förrän du laddar dina appdata i Datahanteraren eller Skriptredigeraren, eller laddar din app i QMC.

Mer information om Insikter-chatten finns i Utforska appar med Insight Advisor Chat.

 1. I din app går du till Appöversikt.
 2. Klicka på App settings.
 3. Välj Aktivera chatt i hubben för Insikter.
 4. Läs in appen.

Inaktivera Insikter i en app

Du kan inaktivera Insikter i en app genom att lägga till en variabel och sedan uppdatera appen. Att inaktivera Insikter i en publicerad app i Qlik Sense Enterprise eller en app i en molnhubb förhindrar att Precedents Service lär sig av tidigare användning i appen. Om du inaktiverar Insikter, kommer tjänsten inte längre att lära sig de aggregeringar, dimensioner och mått som används med den datamodellen för användning i appar med en liknande datamodell.

 1. I din app går du till Appöversikt.
 2. Klicka på App settings.
 3. Välj Aktivera Insikter i appen.