Gå till huvudinnehåll
Visa hur data fördelas i intervall med ett histogram

PÅ DEN HÄR SIDAN

Visa hur data fördelas i intervall med ett histogram

Det här exemplet visar hur man gör ett histogram av datafördelningen över intervaller med väderdata från Qlik DataMarket som exempel.

Histogram with the dimension Average of the 24 hourly temperature observations in degrees Celsius.

Datauppsättning

I det här exemplet använder vi väderdata från datakällan Weather for more than 2500 cities worldwide i Qlik DataMarket. Datauppsättningen är baserad på följande urval i Qlik DataMarket:

  • Location: Sweden > Gällivare Airport
  • Date: All time
  • Measurement: Average of the 24 hourly temperature observations in degrees Celsius

Den hämtade datauppsättningen innehåller ett mått på den dagliga genomsnittstemperaturen från en väderstation i norra Sverige under perioden 2010–2017.

Visualisering

Vi lägger till ett histogram till arket lägger till fältet Average of the 24 hourly temperature observations in degrees Celsius som dimension.

Visualiseringen skapar automatiskt ett frekvensmått, och sorterar temperaturmåtten i ett antal staplar i förhållande till frekvensfördelningen.

Vi kan anpassa staplarnas storlek för att få jämna intervall, genom att ställa in Staplar till Anpassade och Stapelbredd (x-axel) med en bredd på 5. Detta justerar staplarna till intervall på fem grader Celsius som visas nedan:

Histogram with the dimension Average of the 24 hourly temperature observations in degrees Celsius.

Upptäckt

Histogrammet visualiserar frekvensfördelningen av temperaturmåtten. Du kan hovra med musen över en stapel för att visa

Vi kan se att de flesta dagarna ligger temperaturen på mellan -5 och 15 grader Celsius. Det finns dagar på under -30, men de är få.