Gå till huvudinnehåll

Include

Variabeln Include/Must_Include specificerar en fil som innehåller text som ska inkluderas i skriptet och utvärderas som skriptkod. Du kan spara delar av skriptkoden i en separat textfil och återanvända den i flera appar. Detta är en användardefinierad variabel.

Anteckning om informationVariabeln har enbart stöd för mappdatakopplingar i standardläget.

Syntax:

$(Include=filename)

$(Must_Include=filename)

Det finns två versioner av variabeln:

  • Include genererar inte ett del om det inte går att hitta filen, den misslyckas i tysthet.
  • Must_Include genererar ett fel om det inte går att hitta filen.

Om du inte anger en sökväg, blir filnamnet relativt till Qlik Sense-appens arbetskatalog. Du kan också ange en absolut sökväg till filen, eller en sökväg till lib://-katalogens anslutning. Likhetstecknet ska inte ha blanksteg före eller efter.

Anteckning om informationKonstruktionen set Include =filename är inte tillämplig.

Examples:  

$(Include=abc.txt);

$(Must_Include=lib://DataFiles/abc.txt);