Gå till huvudinnehåll
FDIST - skript- och diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

FDIST - skript- och diagramfunktion

FDIST() returnerar F-sannolikhetsfördelningen.

Syntax:  

FDIST(value, degrees_freedom1, degrees_freedom2)

Return data type: tal

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
value Det värde där fördelningen ska utvärderas. Value får inte vara negativt.
degrees_freedom1 Ett positivt heltal som anger täljarens frihetsgrad.
degrees_freedom2 Ett positivt heltal som anger nämnarens frihetsgrad.

Denna funktion hänger samman med funktionen FINV på följande sätt:
If prob = FDIST(value, df1, df2), then FINV(prob, df1, df2) = value

Limitations:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.