Gå till huvudinnehåll
Qualify

PÅ DEN HÄR SIDAN

Qualify

Satsen Qualify används för att aktivera bestämning av fältnamn, där fältnamn får tabellnamnet som prefix.

Syntax:  

Qualify *fieldlist

 

Det är möjligt att förhindra automatiska länkningar mellan fält med samma namn i olika tabeller genom att använda en qualify-sats. Denna kvalificerar fältnamnet med dess tabellnamn. Fältnamn som förekommer i qualify-satsen döps om när de påträffas i tabeller. Det nya namnet är i formen av tablename.fieldname. Tablename motsvarar den aktuella tabellens etikett; finns det inget sådant, används istället det namn som förekommer efter from i LOAD- och SELECT-satser.

Bestämningen görs för alla fält som läses in efter qualify-satsen.

Som standard gäller att tabellbestämningen är inaktiverad i början av varje skriptexekvering. Tabellbestämningen kan när som helst aktiveras med hjälp av en qualify-sats. Bestämningen kan när som helst upphävas med hjälp av en Unqualify-sats.

Anteckning om informationqualify-satsen kan inte användas tillsammans med partiell laddning!

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
*fieldlist En kommaavgränsad lista över fält för vilka tabellbestämningen ska aktiveras. Genom att använda * som fältlista anger du alla fält. Jokertecknen * och ? är tillåtna i fältnamn. När jokertecken används som delar av fältnamn är det ibland nödvändigt att sätta fältnamnen inom citationstecken.

Example 1:  

Qualify B;

LOAD A,B from x.csv;

LOAD A,B from y.csv;

De båda tabellerna x.csv och y.csv associeras endast genom A. Resultatet blir tre fält: A, x.B, y.B.

Example 2:  

När man arbetar med en okänd databas är det ofta bra att till en början associera endast ett eller ett fåtal fält, som i följande exempel:

qualify *;

unqualify TransID;

SQL SELECT * from tab1;

SQL SELECT * from tab2;

SQL SELECT * from tab3;

Endast TransID kommer att användas för att associera tabellerna tab1, tab2 och tab3.

See also