Gå till huvudinnehåll

GeoProject - skript- och diagramfunktion

GeoProject() används i skript och diagramuttryck för att tillämpa en projektion på en geometri.

Syntax:  

GeoProject(type, field_name)

Return data type: sträng

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
type Projektionstyp som används för att omvandla kartans geometri. Den kan ta ett av två värden: ”enhet” (standard), som ger en 1:1-projektion, eller ”mercator”, som ger webbprojektionen Mercator.
field_name Ett fält eller ett uttryck som hänvisar till ett fält som innehåller geometrin som ska representeras. Detta kan antingen vara en punkt (eller en uppsättning punkter) som definierar longitud eller latitud, eller ett område.
Anteckning om tipsAnvänd inte satsen Group by i Skriptredigeraren med denna och andra icke-aggregerade geospatiala funktioner, eftersom detta kommer att leda till ett fel vid laddning.

Läs in egen kartdata