Gå till huvudinnehåll

Avpublicera bokmärken

Du kan omvandla ett bokmärke som du har publicerat till att bli otillgängligt för andra genom att avpublicera det.

  1. Gå till appöversikten och klicka på Bookmark om du vill visa bokmärkena.

  2. Du hittar det publicerade bokmärket under Publicerat av mig.
  3. Högerklicka/tryck länge på bokmärket och välj Avpublicera.

    Nu visas dialogen Avpublicera bokmärke.

  4. Klicka på Avpublicera.

    Bokmärket avpubliceras och flyttas från Publicerat av mig till Mina bokmärken.

Bokmärket är inte längre tillgängligt för andra appanvändare.

Anteckning om tipsDu kan även avpublicera ett bokmärke i arkvyn genom att trycka länge eller högerklicka på bokmärket i Bokmärken.