Gå till huvudinnehåll

Publicera bokmärken

Bokmärken som du har skapat kan du publicera till Forum i appöversikten. Alla som har åtkomst till appen kan använda dessa bokmärken.

Anteckning om informationDu kan bara publicera bokmärken som en del av en app som redan är publicerad.

Gör följande:

  1. Gå till appöversikten och klicka på Bookmark om du vill visa bokmärkena.

  2. Tryck länge eller högerklicka på det bokmärke som du vill publicera och välj Publicera.

    Nu visas dialogen Publicera bokmärke.

  3. Klicka på Publicera.

Bokmärket publiceras och flyttas från Mina bokmärken till Publicerat av mig.

Andra användare med åtkomst till samma app kommer att hitta det publicerade bokmärket i delavsnittet Forum.

Anteckning om tipsDu kan även publicera ett bokmärke i arkvyn genom att trycka länge eller högerklicka på ett bokmärke i Bokmärken.