Gå till huvudinnehåll
Exempel: Flytta QlikView-innehåll till Qlik Sense med hjälp av QlikView converter

PÅ DEN HÄR SIDAN

RELATERAD INFORMATION

Exempel: Flytta QlikView-innehåll till Qlik Sense med hjälp av QlikView converter

I det här avsnittet visas ett exempel på hur ett dokument i QlikView konverteras till en app i Qlik Sense Enterprise on Windows.

I exemplet gör du följande:

 1. Konverterar objekt i ett QlikView-dokument som heter Sales.qvw med hjälp av QlikView converter.
 2. Placerar objekten i en Qlik Sense-app.
 3. Gör vår datakälla tillgänglig i Qlik Sense.
 4. Ändrar laddningsskriptet i Qlik Sense så att det ansluter till datakällan.

Dokumentet innehåller två ark som heter Geography och Sales_Country.

Arket Geography i QlikView

Geography sheet in QlikView

Arket Sales_Country i QlikView

Sales_Country sheet in QlikView

Dokumentet innehåller följande objekt som kommer att konverteras:

 • Diagram
 • Listboxar. Dessa laddas som filterrutor i Qlik Sense.
 • Tabellbox
 • Datamodell
 • Laddningsskript. Katalogsökvägen kommer att ändras i Qlik Sense. Vidare kommer datafiler att laddas upp i Qlik Sense så att de kan laddas med skriptet.

Rutan Sök och knapparna Radera urval och Exportera kommer inte att konverteras. De funktionerna är inbyggda i Qlik Sense.

Fler exempel på hur du återskapar QlikView-beteende i Qlik Sense finns i Exempel: Återskapa QlikView-innehåll i Qlik Sense manuellt.

Krav

 • Åtkomst till Dev Hub i Qlik Sense Enterprise on Windows.
 • Behörighet att ladda upp datafiler till Qlik Sense-servern. Detta krävs bara för dataladdningsdelen av exemplet.

Begränsningar

 • Med QlikView converter kan du inte konvertera dokument som tar upp mer än 500 MB på enheten. Du kan minska dokumentets storlek utan att förlora resurser genom att minska datamängden i dokumentet eller spara det utan data.

Konvertera ett enkelt QlikView-dokument till en Qlik Sense-app

I det här exemplet gör du följande:

 1. Öppna Dev Hub i Qlik Sense och välj sedan QlikView converter.

  Mer information finns i QlikView converter (endast på engelska).

 2. Dra och släpp dokumentet Sales.qvw i konverteraren. Qlik Sense bearbetar dokumentet.
 3. Välj dokumentet Sales och välj sedan alla objekt för arket Geography (SH02) på fliken Visualiseringar. Välj även alla objekt för arket Sales_Country (SH04), förutom filterrutan Country. Den här tabellen repeteras i konverteraren, eftersom den finns med på båda arken.

  Objekten kommer att skapas som originalobjekt i Qlik Sense. Du kan ta bort originalobjekt som inte behövs i Qlik Sense senare.

  Fliken Visualiseringar i dokumentet Sales i konverteringsverktyget

  Visualizations tab in Sales document in converter tool.

 4. Se om det finns några objekt på de andra flikarna som kommer att konverteras. Om det finns dimensioner eller mått med samma namn, kan du ge dem andra namn nu så att det inte blir några oklarheter i Qlik Sense.

  Fliken Dimensioner i dokumentet Sales i konverteringsverktyget

  Dimensions tab in Sales document in converter tool.

 5. Klicka på Skapa app. Appen Sales skapas i Qlik Sense-hubben.

  Appen Sales i Qlik Sense

  Sales app in Qlik Sense.

 6. Öppna appen Sales och skapa ett nytt ark. Ge arket namnet Geography.
 7. Öppna arket, klicka på Redigera ark och klicka sedan på Originalobjekt. De konverterade dimensionerna, måtten och visualiseringarna listas på sina respektive flikar.

  Konverterade dimensioner, mått och visualiseringar

  Converted dimensions, measures, and visualizations.

 8. Klicka på ett objekt om du vill visa mer information. Taggen converter-auto-created visar att objektet har skapats av konverteraren.

  Information om visualiseringen Population

  More information about Population visualization.

 9. Dra följande originalvisualiseringar till arket:

  • Land
  • Valuta
  • Population(mio)
  • Area(km.sq)
  • Tabellbox
  • Population
  Arket Geography med konverterade objekt

  Drag objects onto sheet.

 10. Justera sorteringen i diagrammet Population.
  1. Klicka på diagrammet Population och välj att redigera originalobjektet.

   Drag objects onto sheet.

   Fönstret Redigera originalvisualisering öppnas.

  2. Gå till egenskapspanelen, klicka på Sortering och flytta sedan Population ovanför Country. Detta sorterar om data så att diagrammet är likadant som det från det ursprungliga QlikView-dokumentet.

   Redigera originalvisualisering

   Edit master visualization.

  3. Klicka på Klart. Fönstret Redigera originalvisualisering stängs och visualiseringen uppdateras på arket. Arket Geography är klart.

   Färdigt Geography-ark

   Completed Geographysheet.

   Om du gör ett urval på arket kan du radera det i verktygsfältet Urval. Detta ersätter rutan Radera urval i QlikView.

   Urval i arket Geography

   Selection in Geography sheet.

 11. Återskapa arket Sales_Country genom att dra visualiseringarna från Originalobjekt till arket.

  Arket Sales_Country

  Sales_Country sheet.

 12. Du kan när som helst öppna den globala sökningen genom att trycka på Control + F på tangentbordet. Detta ersätter sökrutan i QlikView.

  Global sökning

  Global search.

 13. När du vill hämta data kan du högerklicka på ett objekt, klicka på Hämta som ... och sedan klicka på Data.

  Hämta data

  Download data.

 14. Ladda upp datafilerna till en mapp med namnet Data SourcesQlik Sense-servern. Detta gör det möjligt att ansluta till filerna med dataladdningsskriptet.
 15. Sedan skapar du en koppling från appen Sales.
  1. Öppna Skriptredigeraren från fliken Förbered i verktygsfältet längst upp.
  2. Klicka på Skapa ny koppling och välj sedan Mapp i fönstret som öppnas.
  3. Navigera till mappen Data Sources och välj den. Ge kopplingen ett namn och klicka på Skapa.

   Skapa ny koppling

   Create new connection window.

   Kopplingen har skapats och lagts till i Dataanslutningar.

   Dataanslutningar

   Data connections.

 16. Nu ska du ändra katalogsökvägen i laddningsskriptet i Skriptredigeraren så att det refererar till din datakoppling. Sökvägen måste ändras eftersom skriptet som importerades från QlikView innehåller sökvägen till den lokala katalogen i QlikView.

  Dataladdningsskript som refererar till en lokal katalog

  Data load script referring to local directory.

  I exemplet ovan ändrar du:

  FROM [Data Sources\Country1.csv]

  till:

  FROM [lib://Data Sources (<user_id>)/Country1.csv]

  där ditt <user_id> krävs för att det ska gå att ansluta.

  Sedan gör du ändringen för alla Load-satser i skriptkoden.

 17. Nu kan du ladda data genom att klicka på Ladda data. Ett förloppsfönster visar att dina data har laddats.

  Dataladdning

  Population as alternative measure.