Gå till huvudinnehåll
Ta bort bildfiler från mediabiblioteket

PÅ DEN HÄR SIDAN

Ta bort bildfiler från mediabiblioteket

Mediabiblioteket innehåller de bilder som du kan använda i appen: i text- och bildvisualiseringar, på berättelsesidor och som miniatyrer för appar, ark och berättelser. 

Du kan ta bort bilder från mediabiblioteket.

Du kan öppna mediabiblioteket på flera olika sätt. Gör ett av följande:

  • Gå till appöversikten, klicka på Edit i appdetaljsområdet och klicka på Image på miniatyren.
  • Om du redigerar ett ark dubbelklickar du på text- och bildvisualiseringen så att redigeringsverktygsfältet öppnas. Klicka sedan på Image.
  • Gå till storytelling-vyn och klicka på Image i panelen med berättelseverktyg. Dra Bild till sidan och dubbelklicka inuti bildplatshållaren.

Dialogen Mediabibliotek öppnas och nu kan du ta bort bilder.

Ta bort bilder med Qlik Sense

  1. Välj mappen I appen.
  2. Markera den fil som du vill ta bort.

  3. Klicka på Delete.

    En bekräftelsedialog visas.

  4. Klicka på Ta bort.

Nu har du tagit bort bilder från mediabiblioteket.

Anteckning om tipsDu kan även trycka länge/högerklicka på en bildfil och välja Ta bort.
Anteckning om information

För Qlik Sense: Du måste använda Qlik Management Console för att ta bort bilder från standardmappen eller andra mappar som har skapats i Qlik Management Console.

Ta bort bilder med Qlik Sense Desktop

Du kan ta bort bilder från standardmappen genom att ta bort filerna från den här platsen: <användare>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default.

Bilderna i mappen I app är buntade, sparade i qvf-filen tillsammans med resten av appens innehåll. Om en buntad bild inte längre används i appen kommer den att tas bort från qvf-filen när appen sparas.

See also