Gå till huvudinnehåll
Återanvända mått med originalmått

PÅ DEN HÄR SIDAN

Återanvända mått med originalmått

När du arbetar med en opublicerad app kan du skapa originalmått som kan återanvändas. Den som använder en publicerad app kommer åt originalmåtten men kan inte förändra dem.

Ett mått är en kombination av ett uttryck och beskrivande data, såsom namn, beskrivning och taggar. Du kan lägga till uttrycket för måttet på olika sätt.

Du kan skapa ett originalmått på olika sätt.

See also