Gå till huvudinnehåll

Välja dimensioner, mått och tidsperioder för Qlik DataMarket

Qlik DataMarket-datauppsättningar innehåller dimensioner, mått och tidsperioder.

Dimensionerna definierar kontexten för data, exempelvis land, åldersgrupp och kön. Måtten innehåller numeriska data som är knutna till kontexten i dimensionerna. Tidsperioderna anger de år eller andra perioder som måtten ska visas för.

Datauppsättningarna innehåller minst en dimension och ett mått, och de har alla tidsdimensioner. Innan du kan lägga till data in en app måste du välja minst en dimension och ett mått samt ange tidsperioden. När du väljer en dimension måste du ta med dimensioner som innehåller data. Om data är strukturerade hierarkiskt, är det möjligt att en överordnad gren inte innehåller några data.

Mer information finns i Välja hierarkiska data från Qlik DataMarket.

Vissa dimensioner innehåller flera representationer av data. Till exempel innehåller geografiska platser som betecknas med landsnamnet även ISO-koder (International Standards Organization) för länderna. Valutor innehåller vanliga namn, till exempel Pound sterling och Euro, liksom sin ISO 4217-kod – GBP och EUR. Extravärdena för dimensionerna kan inte väljas separat. De visas i beskrivningen av dimensionen.

Valda data för att ladda vyn med extravärden som visas i dimensionens beskrivning.

Selected development indicators displayin one dimension with three levels.

Extravärdena läses in som separata fält.

Extra values in seperate fields.

I vissa datauppsättningar behöver man inte välja ett mått eftersom datauppsättningen enbart innehåller ett mått. Måtturval visas enbart när det finns fler än ett mått att välja bland. Datauppsättningen US per capita personal income by state visar exempelvis enbart geografisk dimension och tidsperiod eftersom finns det bara finns ett mått i datauppsättningen: personlig inkomst per capita.

Det finns även datauppsättningar som inte kräver dimensionsval. Exempelvis kräver datauppsättningarna US federal interest rate och US consumer price index for urban consumers enbart att du väljer tidsperioden eftersom det bara finns en dimension och ett mått i dessa datauppsättningar. I det första fallet är måttet den federala räntan och dimensionen är USA. I det andra fallet är måttet konsumentprisindex och dimensionen är USA:s urbana kunder.

Datauppsättningar kan bestå helt av dimensioner som saknar tillhörande data för mått. En datauppsättning kan till exempel innehålla en lista över VD:ar för företag. I dessa fall är dimensionen förvald eftersom det inte finns några val att göra inom dimensionen.