Gå till huvudinnehåll

Söka i Qlik DataMarket

Sökfunktionen i Qlik DataMarket hjälper dig att hitta de data du behöver genom att söka efter termer eller fraser i stället för att bläddra genom datapaket och datauppsättningar.

En sökning efter termen eller frasen görs bland namnen och beskrivningarna för DataMarket-datauppsättningar samt bland värdena inom datauppsättningarna.

Om du till exempel söker efter termen europa får du först en lista över alla datauppsättningar som innehåller termen Europa i namnet följt av datauppsättningar som innehåller data märkta med termen. Vad gäller termen europa är en av de datauppsättningar som hittas Selected development indicators, där termen finns i Geographical area-dimensionen Europe & Central Asia.

DataMarket söker efter den bokstavliga term eller fras som du anger, och söker även efter relaterade termer eller synonymer. Om termen anges i singularis görs sökningen även efter dess pluralisform. Exempelvis har termerna currency och index pluralisformerna currencies och indices, vilka söks efter samtidigt som singularisformerna.

Sökfunktionen söker även efter matchningar baserat på stam- eller rotformen av termerna. Om du, till exempel, söker efter termen production, görs sökningen även efter ordets rotform product.

Observera: DataMarket söker inte efter delar av termer. Exempelvis hittar den inte strängen "prod" även om den utgör del av termerna product och production, vilka är termer som sökfunktionen hittar i fraser såsom Gross Domestic Product.

Qlik DataMarket innehåller även ett index över synonymer så att du kan hitta en stor mängd data utan att använda den exakta term som används i namnet på eller beskrivningen av datasamlingen eller i datafälten. Datauppsättningar, till exempel, som använder dimensionsetiketten Sex hittas också med termen gender. Sökfunktionen i DataMarket har fler än 200 uppsättningar med synonymer. Till synonymerna hör:

  • earnings, income
  • GBP, pound
  • health care, healthcare
  • labor, labour
  • salary, wages, pay, earnings

Sökresultaten visas med högst relevans först och i fallande ordning. Relevans avgörs av var söktermen hittades. Termer som hittas i namn på eller beskrivningar av datauppsättningar rankas högre än termer som hittas i värden i datauppsättningar.

När du anger flera söktermer kanske resultaten inte innehåller alla termerna. Om endast en term hittas returneras posten som innehåller den termen som ett av sökresultaten. Emellertid rankas poster som innehåller fler angivna söktermer högre.

Endast de 50 bästa resultaten visas i listan för en sökning.

För att begränsa en sökning kan du utesluta termer från sökningen genom att sätta ett bindestreck före dessa termer när du skriver in dem i söksträngen. Du kan till exempel söka efter "US" men utesluta unemployment genom att sätta ett bindestreck framför söktermen "-unemployment".