Gå till huvudinnehåll

Skapa associationer i Qlik DataMarket

När data laddas från en Qlik DataMarket-datauppsättning allokeras de till flera enskilda tabeller. Dessa tabeller associeras med genererade nyckelfält.

Mått och tidsperioder från datauppsättningen konsolideras i en tabell som tilldelas namnet på datauppsättningen. Dimensionsfält allokeras till enskilda tabeller. Datauppsättningen 3x3 currency exchange rates laddas till exempel som tre tabeller:

Three tables associated by generated key fields.

I en del dimensioner erbjuds ytterligare fält när de har laddats. De extra fälten innehåller ytterligare representationer av dimensionerna. I datauppsättningen 3x3 currency exchange rates visas också valutorna i en lista enligt iso4217-representationen. Exempel:

Valutor
Basvaluta Euro
Basvaluta iso4217 EUR
Offertvaluta Amerikanska dollar
Offertvaluta iso4217 USD

Datauppsättningar med befolkningsdata efter land och region erbjuder extra dimensionsrepresentationer för regionnamnen, till exempel ISO 3166-koderna.

Associera flera tabeller i en datauppsättning

Alla tabeller från en enskild datauppsättning ska associeras via måttabellen. När du laddar en datauppsättning från Lägg till data, skapas associationerna automatiskt från de genererade nyckelfälten. I följande datamodell visas datauppsättningen US population by state, race, sex and age. Dimensionstabellerna (Age, Sex, Location och Race) är associerade via måttabellen, som har datauppsättningens namn.

Dessa associationer är nödvändiga för att tolka relationerna mellan de dimensioner och mått som är viktiga i visualiseringarna. Om ett företag till exempel vill använda befolkningsdata från US för att jämföra sin produktförsäljning mellan åldersgrupper i olika delstater i US, måste dimensionerna Age och Location associeras via måttabellen för att hämta antalet individer i varje grupp i de olika delstaterna.

När datauppsättningar har flera dimensionstabeller finns det ofta ytterligare associationer som kan göras. Aggregeringsfälten har vanligen samma värde (”Total”) vilket antyder en möjlig association. Sådana associationer är dock inte användbara och kan orsaka cirkelreferenser.

Mer information finns i Förstå och lösa cirkelreferenser.

Flertabellsstrukturen gör laddningen av data effektivare och kan ge bättre dataassociationer.

Konvertera datauppsättningar med en tabell till flera tabeller

Före Qlik Sense 3.0 laddades DataMarket-datauppsättningar som enstaka tabeller. I Qlik Sense 3.0 behålls sådana tidigare laddade tabeller som enstaka tabeller, och eventuella visualiseringar som använder dem fungerar precis som förut. Du kan konvertera dessa enstaka tabeller till flera tabeller, och visualiseringarna fortsätter att fungera utan modifiering. Om du konverterar dem kan du använda det effektivare formatet med flera tabeller.

 1. Öppna Datahanteraren.
 2. Ta bort tabellen som innehåller den DataMarket-datauppsättning som du vill konvertera till flera tabeller.

  Tabellen är markerad som Väntar på borttagning.

 3. Klicka på Add för att lägga till data.
 4. Välj Qlik DataMarket.
 5. Välj datauppsättningen som motsvarar tabellen som du tog bort.

  När sidan Välj de data som ska laddas öppnas, visas ditt tidigare urval. Ändra inte urvalen om du inte också tänker ändra visualiseringarna som använder datauppsättningen. Om du ändrar urvalen är det inte säkert att befintliga visualiseringar som använder datauppsättningen fungerar.

 6. Klicka på More bredvid knappen Lägg till data och inaktivera sedan dataprofilering.

 7. Klicka på Lägg till data.

  Datauppsättningen laddas i flera tabeller och den enstaka tabellen tas bort.

Kontrollera visualiseringarna som använder datauppsättningen som du konverterade till flera tabeller. De ska fungera enligt sin ursprungliga design om du inte har ändrat urvalet av data genom att antingen lägga till eller ta bort urval som du gjorde förra gången tabellen laddades.