Gå till huvudinnehåll

Lägga till data från Qlik DataMarket

Qlik DataMarket tillhandahåller en omfattande samling aktuella data från externa källor som är färdiga att använda och som du kan få tillgång till direkt från Qlik Sense. Qlik DataMarket tillhandahåller aktuella och historiska data om väder, demografi och valutakurser samt ekonomiska data och samhällsdata.

Qlik DataMarket erbjuder även datauppsättningar från Eurostat-databasen, inklusive Database by themes, Tables by themes, Tables on EU policy och Cross cutting topics.

När du lägger till data från Qlik DataMarket, väljer du kategorier och filtrerar sedan tillgängliga datafält efter de här kategorierna. DataMarket-kategorierna innehåller stora mängder data. Med hjälp av filtrering kan du skapa underordnade datauppsättningar för att minska den mängd data som laddas.

Vissa Qlik DataMarket-data är tillgängliga utan kostnad. Datapaket som är markerade med Premium finns att tillgå mot en prenumerationsavgift.

Innan du kan använda Qlik DataMarket-data måste du godkänna villkoren för användning. Om du har köpt en licens för premiumdatapaket du måste du även ange dina inloggningsuppgifter för att använda data i de här paketen. När inloggningsuppgifterna har tillämpats får premiumdata etiketten Licensierad.

Om du accepterar villkoren för något av premiumdatapaketen visas knappen Köp vid dem. Du kan använda den till att köpa en licens. Knappen Köp ersätter etiketten Premium.

Anteckning om informationDet är inte nödvändigt att godkänna villkor för Qlik DataMarket när du använder Qlik Sense Desktop. Inloggningsuppgifter krävs inte heller eftersom premiumdatauppsättningarna inte är tillgängliga i Qlik Sense Desktop.

Mer information om att aktivera en licens finns i Aktivera Qlik DataMarket-licensen.

Gör följande:

 1. Öppna appen.
 2. Öppna Datahanteraren och klicka sedan på Add. Du kan även klicka på Lägg till datamenu .
 3. Klicka på Qlik DataMarket för att visa paketen i Qlik DataMarket.

  Anteckning om varningAnvändargränssnittet för DataMarket kan blockeras av webbläsartillägg, exempelvis Privacy Badger, som blockerar annonser och förbättrar sekretessen. Det sker om tillägget misstar kommunikation från DataMarket för användarspårning av en tredje part. Om det händer dig kan du komma åt DataMarket genom att undanta din Qlik Sense-webbplats från listan med blockerade webbplatser i webbläsartillägget som blockerar DataMarket.
 4. Välj ett datapaket

  Du väljer ett datapaket i listan (till exempel Essentials Free eller Financial Reports) eller så kan du söka efter specifika typer av data. För att söka i Qlik DataMarket väljer du Sök DataMarket överst i listan över datapaket och anger en sökterm eller -fras i söktextrutan i steget Välj en datauppsättning.

  Mer information finns i Söka i Qlik DataMarket.

 5. Välj en datauppsättning i steget Välj en datauppsättning.

  Beroende på vilket DataMarket-paket du väljer kan du behöva välja flera underkategorier inom paketet för att få fram enskilda datauppsättningar som innehåller data. En datauppsättning markeras med ikonen Info bredvid datauppsättningens beskrivning. När du klickar på ikonen Info visas datauppsättningens metadata.

  Genom att välja datauppsättningen skapas en koppling till den specifika datasamlingen.

 6. Välj minst ett filter från varje dimension, mått och tidsperiod i steget Välj de data som ska laddas.

  I den vänstra rutan anges dimensionerna, måtten och tidsperioderna. Om du klickar på en dimension, ett mått eller en tidsperiod i den vänstra rutan visas värdena för dimensionen, måttet eller tidsperioden i höger ruta.

  Det finns en laddningsstorleksindikator längst ned i den vänstra kolumnen som visar ungefär hur många celler som kommer att läsas in med det aktuella urvalet av fält. Indikatorn är grön när antalet är litet, men blir gul när antalet stiger till en storlek som kan inverka märkbart på laddningstiden. Indikatorn blir röd när mängden data blir så stor att det kanske inte går att ladda korrekt.

  Mer information om dimensioner, mått och tidsperioder finns i Qlik DataMarket och Välja dimensioner, mått och tidsperioder för Qlik DataMarket.

  Mer information om hierarkiska data i Qlik DataMarket finns i Välja hierarkiska data från Qlik DataMarket.

 7. Klicka på Lägg till data när du vill öppna data i vyn Associationer i datahanteraren. Sedan kan du fortsätta lägga till datakällor, omvandla data och associera tabellerna i Datahanterare.

  Dataprofilering aktiveras som standard när du klickar på Lägg till data. Dataprofilering innebär följande:

  • Rekommenderar dataassociationer.
  • Gör en automatisk kvalificering av gemensamma fältnamn mellan tabeller. Lägger till ett unikt prefix baserat på tabellnamn.
  • Mappar fält för datum och tid till autoCalendar.

  Tabellerna associeras inte automatiskt på gemensamma fältnamn. Du kan associera tabeller i vyn Associationer.

  Anteckning om tipsOm du vill ladda data direkt till appen klickar du på More och inaktiverar sedan dataprofilering. Detta laddar även om alla befintliga data från datakällorna när du lägger till data. Tabellerna associeras på gemensamma fältnamn automatiskt. Datum- och tidsfälten skapas inte automatiskt.
 8. Mer information finns i Koppla till datakällor.

 9. Klicka på Ladda data när du är klar med att förbereda data. Om allvarliga problem identifieras måste du lösa problemen i Datahanteraren innan du kan ladda data till appen.

  Mer information finns i Felsökning – Ladda data.