Gå till huvudinnehåll
Lägga till data från Qlik Catalog Service

PÅ DEN HÄR SIDAN

Lägga till data från Qlik Catalog Service

Qlik Catalog kan mata in, profilera, förfina, katalogisera och publicera data som lagras i QVD-filer.

En Qlik Sense-användare kan dra nytta av att Qlik Catalog kan organisera och hitta QVD-filer med hjälp av Qlik Catalog for QVDs, utan att lämna Qlik Sense-miljön. Hitta och välj QVD:er enkelt från datahanteraren i Qlik Sense. Du behöver inte leta dig fram i komplexa mapphierarkier eller förlita dig på filnamngivningskonventioner.

Anteckning om informationDu behöver ha åtkomst till Qlik Catalog för att använda Qlik Catalog Service och för att visa QVD-katalogen från datahanteraren i Qlik Sense.

Katalogtjänst

Qlik Catalog Service erbjuder omedelbara insikter och åtgärder för QVD:er i hela dataekosystemet, tillgängliga direkt från Qlik Sense.

  • KPI-ramverk som mäter QVD:er mot drifts-, storleks- och popularitetssiffror.
  • Sök bland och filtrera dina data.
  • Visa information om radantal, fältantal, senaste laddning, relativ sökväg, källa, taggar och KPI-resultat

Integrera Qlik Catalog

Mer information om hur du konfigurerar integreringen mellan Qlik Catalog och Qlik Sense Enterprise finns i Integrera Qlik Catalog med Qlik Sense Enterprise (endast på engelska).

Använda Qlik Catalog Service i Qlik Sense Enterprise

Du kan lägga till QVD-data som finns i Qlik Catalog Service i din app snabbt genom Datahanteraren, se Lägga till data till appen

Qlik Catalog Service-vy i Qlik Sense Enterprise on Windows

Catalog view

Mer information om Qlik Catalog finns i Vad är Qlik Catalog? (endast på engelska)