Gå till huvudinnehåll
Skapa logiska modeller med inlärning baserad på tidigare användning

PÅ DEN HÄR SIDAN

Skapa logiska modeller med inlärning baserad på tidigare användning

Som standard använder Insight Advisor inlärning baserad på tidigare användning för att skapa den logiska modellen som används för att tolka data och leverera insikter.

Insight Advisor kan analysera en app för att se hur fält används för att skapa diagram. Qlik Precedents Service analyserar appar varje gång Insikter öppnas i appen. Appanalystjänsten undersöker hur datafält och originalobjekt används i diagram. Data i fälten undersöks dock inte. Detta ger information om tidigare användning som används för att skapa aggregeringar, dimensioner och mått för appdata. Insight Advisor kan använda information om tidigare användning från andra publicerade appar om de använder en liknande eller identisk datamodell. I appar som inte är publicerade kan Insight Advisor använda information om tidigare användning som lärts in från publicerade appar.

Appanalys är aktiverat för alla publicerade appar med Insight Advisor. Du kan inaktivera Insight Advisor i en app om du inte vill att Insight Advisor ska lära sig av användning i den appen.

Du kan anpassa appens logiska modell med affärslogik. När du använder en anpassad logisk modell är funktionerna för inlärning baserad på tidigare användning och tidigare användning inaktiverade i Insight Advisor. Mer information finns i Anpassa logiska modeller för Insight Advisor.

Inaktivera Insight Advisor

  1. I din app går du till Appöversikt.
  2. Klicka på App settings.
  3. Välj Aktivera Insikter i appen.