Gå till huvudinnehåll

Använda naturligt språk med Insight Advisor

Insight Advisor har stöd för sökningar med naturligt språk, till exempel Show me Product Inventory for Japan under 2500.

Frågor med naturligt språk stöder tre filtertyper:

  • Tid: En tidsenhet eller ett datum. Till exempel Show me 2019 Sales.
  • Kategori: Ett värde från en av dimensionerna. Till exempel Show me Sales by Product for Sweden.
  • Mått: Ett eller flera värden från ett mått. Till exempel Show me Sales for Sweden by Product under 1K.

Du kan söka efter fakta, jämförelser eller rangordning. Fakta är påståenden som What are my sales eller Show expenses over time for 2019. Du kan fråga efter en jämförelse genom att inkludera vs eller compare i din fråga. Till exempel Compare sales to expenses over time. Du kan be om rangordning genom att lägga till top i din fråga. Till exempel Show me top 10 product by sales for 2020.

Anteckning om informationQlik Sense har stöd för frågor med naturligt språk på engelska.

Sökningar med naturligt språk måste hänvisa till fältnamn och värden i din datamodell. Du kan tagga originalobjekt med synonymer med hjälp av taggar i originalobjekten. Använd formatet alt:<term> i synonymtaggar. Om du till exempel vill använda cities som synonym taggar du originalobjektet alt:cities. Mer information finns i Tagga original.

Mer information om frågor med naturligt språk finns i artikeln om funktioner för frågor med naturligt språk i Qlik Sense.