Gå till huvudinnehåll

Inaktivera Insight Advisor i appar

Som standard är Insight Advisor aktiverat i appar. Om du inaktiverar Insight Advisor har inte användarna åtkomst till sökningsbaserade analyser i Insikter. Åtgärden innebär även att Precedents Service inte lär sig av tidigare användning i appen.

  1. I din app går du till Appöversikt.
  2. Klicka på App settings.
  3. Välj Aktivera Insikter i appen.