Gå till huvudinnehåll

Skapa visualiseringar med Insight Advisor

Insight Advisor ger sökbaserad analys så att du kan utforska dina data och skapa visualiseringar. Insight Advisor använder den kognitiva motorn i Qlik för att skapa visualiseringar baserat på appfält och originalobjekt.

Sökbaserad Insight Advisor-analys är tillgänglig i Insikter på fliken Analysera. Du kan även öppna Insight Advisor när du laddar data i appen.

Menyalternativet Insikter

Insights menu option.

Du kan söka i Insight Advisor för att visa visualiseringar. Insight Advisor skapar nya Insikts-diagram och visar befintliga visualiseringar från dina ark. Insight Advisor kan även generera visualiseringar från din datauppsättning utan sökfråga. Insight Advisor kan analysera dina appdata och skapa diagram som kan vara av intresse.

Insight Advisor behöver Qlik cognitive engine och en logisk modell av dina data för att skapa visualiseringar. Den logiska modellen innehåller fältens relationer och användning i din datamodell. Insight Advisor bygger som standard en logisk modell genom inlärning av tidigare åtgärder i appen och publicerade appar med liknande data. När Insikter öppnas undersöker Insight Advisor appen och lär sig av tidigare åtgärder baserat på hur fält och originalobjekt används. Insight Advisor lär sig också av användarinteraktioner med Insikts-diagram. Mer information finns i Skapa logiska modeller med inlärning baserad på tidigare användning.

Du kan även skapa en egen logisk modell för appen. Med affärslogik kan du definiera relationer för och användning av data i din logiska modell. När affärslogik är aktiverad, är inlärning baserad på tidigare användning inaktiverad. Mer information finns i Anpassa logiska modeller för Insight Advisor.

Användare kommer åt Insight Advisori hubben med Insight Advisor Chat. Mer information finns i Utforska appar med Insight Advisor Chat.

Navigering Insight Advisor

Insikter innehåller alternativ för att skapa och redigera visualiseringar. Insight Advisor stöder tangentbordsnavigering. Mer information finns i Tangentbordsnavigering och snabbkommandon i Qlik Sense.

Sökbaserad Insight Advisor-analys i en app.

Insight advisor displaying insights charts in an app.

A: Fält och originalobjekt

Insikts-diagram byggs med fält Fields och originalobjekt Master items. Du kan välja dessa resurser för att skapa en sökfråga.

Om appen publiceras kommer bara originalobjekt att vara tillgängliga.

B: Sökfält för Insikter

Du kan ange din sökfråga här, antingen genom att ange resursnamn eller genom att använda naturligt språk. Om du använde naturligt språk i din fråga kan du klicka på Info för att visa filtren som genererades utifrån din fråga.

C: Insikts-diagram

Dessa är Insikts-diagrammen som skapats av Insight Advisor. Insight Advisor anger antalet resultat och delar in dem i:

 • Hur många resultat som hittas.

 • Hur många diagram som redan finns i dina ark.

 • Hur många ark som nyligen genererats av Insight Advisor.

Insikts-diagram i kan läggas till på befintliga eller nya ark. Ett insiktsdiagram kan också laddas ner som en bild, PDF, eller som ett Excel-kalkylblad med de data som används i diagrammet.

Använda Insikts-diagram

D: Egenskapspanelen

Egenskapspanelen innehåller alternativ för att redigera Insikts-diagram och ändra på inlärning som du har ställt in i Insight Advisor.

I Allmänna egenskaper kan du visa och redigera dina diagram och inlärning som du har ställt in för att generera insikter. Mer information finns i Hantera inlärning i Allmänna egenskaper.

I Insiktsegenskaper kan du redigera ett Insikts-diagram och visa detaljer. Du kan se vilken Analystyp som använts för att skapa diagrammet. Klicka på Help om du vill veta mer om analystypen som använts. Mer information finns i Redigera Insikts-diagram i Insiktsegenskaper.

Söka med Insight Advisor

När du anger din sökfråga genererar Qlik Sense relevanta Insikts-diagram med hjälp av fältnamn, fältvärden och originalobjekt. Du kan fråga Insight Advisor på tre sätt:

 • Ange en fråga med naturligt språk, som Show me Product by Revenue in Sweden. (Svenska kan inte användas för närvarande.)

  Anteckning om informationQlik Sense har stöd för frågor med naturligt språk på engelska.

  Riktlinjer för att använda naturligt språk i dina sökningar finns i Använda naturligt språk med Insight Advisor.

 • Välja fält och originalobjekt att använda i frågan, antingen genom att ange deras namn eller genom att välja dem .
 • Om din webbläsares röst-till-text-funktion stöds i Insight Advisor kan klicka på mikrofon-ikonen och ställa din fråga till Insight Advisor.

  Anteckning om information

  Insight Advisor har stöd för frågor med hjälp av röst-till-text-funktionen i Google Chrome. Qlik Sense Desktop har inte stöd för frågor med hjälp av röst-till-text-funktioner.

  Röst-till-text-funktionerna i Google Chrome stöds inte med iOS-enheter.

Insight Advisor använder fälten eller termerna du anger. Det kan använda ytterligare fält i de genererade visualiseringarna. Om du tidigare har gett Insight Advisor anvisningar om att dölja diagram, ange fält som dimensioner eller mått, eller utesluta fält från analyser, används dessa. I Qlik Sense Enterprise kan Insight Advisor använda tidigare inlärning från andra publicerade appar om de använder en liknande eller identisk datamodell.

För frågor med naturligt språk försöker Insight Advisor hitta ett matchande Insikts-diagramresultat. Om ett sådant hittas visar det även relaterade resultat. Om inga matchande resultat kan hittas visar Insight Advisor möjliga relaterade resultat. Du kan klicka på Info om du vill visa hur Insight Advisor genererat resultat utifrån din sökfråga.

Anteckning om information

Om du får felmeddelandet ”Det gick inte att generera insikter. Försök igen senare.” kanske du inte uppfyller processorkraven för Insight Advisor.

Läs Systemkrav för Qlik Sense Enterprise (endast på engelska) och kontakta din Qlik-administratör.

Använda Insikts-diagram

Du kan expandera ett diagram genom att välja det eller klicka på s. Du kan sedan göra urval i det. Urval tillämpas på alla Insikts-diagram. Urval som gjorts i diagram från dina ark sparas när du öppnar Insikter. Urvalen påverkar inte diagrammen som skapas av Insight Advisor. Mer information om att utforska visualisering och göra urval finns i Upptäcka .

Om ett Insikts-diagram är nytt kan du lägga till det i dina ark. Om diagrammet finns i ett ark kan du klicka på arkets namn längst ner på diagrammet för att gå till arket.

Du kan visa ytterligare alternativ genom att klicka på View. Följande alternativ är tillgängliga:

 • Helskärm: Expandera ett diagram om du vill göra ett urval.
 • Redigera insiktsegenskaper: Redigera Insikts-diagrammet om du vill ändra dimension, mått eller diagramtypen.

  Redigera Insikts-diagram i Insiktsegenskaper

 • Lägg till på ark ...: Lägg till diagrammet på ett nytt eller befintligt ark.
 • Hämta: Hämta insiktsdiagrammet som en bild, PDF-fil eller data.

 • Dölj: Dölj diagram som du inte vill att Insight Advisor ska använda igen. Du kan visa diagrammen som är dolda från din aktuella sökfråga i Allmänna egenskaper.

  Anteckning om information

  Dölj är inte tillgängligt i appar som använder affärslogik.

Redigera Insikts-diagram i Insiktsegenskaper

Du kan redigera Insikts-diagram genom att välja ett Insikts-diagram och klicka på Edit. Följande egenskaper är tillgängliga i Insiktsegenskaper:

 • Diagramtyp: Välj en annan diagramtyp. Information om de alternativa diagramtyper som finns för de olika analyserna finns i Analystyper i Insikter.
 • Dimensioner och mått: Ändra fälten som används som Dimensionereller Mått. Du kan ändra måttaggregeringen. Du kan ordna om mått eller dimensioner genom att dra dem

  Dimensioner och mått från Insikts-diagram kan läggas till bland dina originalobjekt. Klicka på en dimension eller ett mått och klicka på Lägg till ny.

  Om du har specificerat filter i en fråga med naturligt språk, som ett visst fältvärde, kan du ändra dem också.

 • Detaljer: Visa information om varför diagrammet skapades och tidigare användning som Insight Advisor har lärt sig av ett diagram Genom att välja detaljer kan du ändra på dem eller avvisa dem. Du kan ställa in fält som dimensioner eller mått eller utesluta fält från framtida analys. Du kan dölja diagram från framtida analys genom att välja Vi har föreslagit ett diagram för den här datakombinationen och klicka på Dölj det här diagrammet.

Insight Advisor kan lära sig av dina inställningar för det diagrammet, om du lägger till det i ett ark eller om du klickar på Lär in när du har redigerat diagrammet. Tidigare användning som angivits av en användare gäller bara för den användarens instans av Insight Advisor.

Hantera inlärning i Allmänna egenskaper

I Allmänna egenskaper kan du visa och redigera dina dolda och inlärda diagram och inlärning som du har ställt in för att generera Insight Advisor.

Anteckning om information

Allmänna egenskaper är inte tillgängliga när affärslogik är aktiverad.

Följande egenskaper är tillgängliga:

 • Dolda diagram innehåller diagram som du har dolt för frågor. Du kan klicka på Show this chart again för att åter visa diagrammet i frågor.
 • Inlärda diagram innehåller diagram som du har valt Lär in för efter redigering. Du kan ta bort inlärda diagram genom att klicka på Delete.
 • Dina definierade inställningar visar alla inställningar som Insight Advisor har lärt sig. Du kan ta bort inställningar genom att klicka på Delete.

Du kan radera alla dolda diagram, inlärda diagram och inställningar genom att klicka på Radera alla.

Begränsningar

Insight Advisor har följande begränsningar:

 • I publicerade appar är endast originalobjekt tillgängliga för användning i Insight Advisor. Insight Advisor Chatkan använda fält från publicerade appar för att skapa Insikts-diagram. Om du går till Insight Advisor med hjälp av Utforska detta vidare, kanske din sökning inte är tillgänglig.