Gå till huvudinnehåll

Skapa en hierarkisk dimension

När du lägger till en dimension kan du välja mellan att skapa en enstaka eller hierarkisk dimension.

I följande beskrivning ges en förklaring av hur du skapar en hierarkisk grupp från dialogen Skapa nya dimensioner.

Observera:

Om urval gör så att det aktuella fältet för hierarkisk dimension endast har ett möjligt värde används nästa fält i listan istället.

 1. Välj Hierarkisk som dimensionstyp.

 2. Klicka på minst två fält från fältlistan på vänstra sidan för att infoga dem som referensfält.

  Tips: Du kan filtrera vilken tabell fälten ska väljas från i listrutan.
  Tips: Du kan ändra ordningsföljden för de valda fälten genom att dra dem till nya placeringar i listan över valda fält.
 3. Ange ett namn för dimensionen.

 4. Ange en beskrivning för dimensionen (valbart).

 5. Om du vill ange en färg klickar du på Arrow down i listrutan med färger och väljer en färg på något av följande sätt:

  • Klicka på en av färgerna i paletten.
  • Skriv en färgkod med sex tecken i indatafältet Hex: #.
  • Klicka på Show options längst ned i dialogen, välj en färg i färghjulet och justera mättnadsreglaget om det behövs.
 6. Lägg till taggar (valbart).

 7. Klicka på Skapa.
 8. Välj Klar för att stänga dialogen.

Den hierarkiska dimensionen sparas nu i kategorin Dimensioner bland originalen.

När du klickar på dimensionen i panelen på vänster sida visar förhandsgranskningen dimensionstypen och vilka fält som ingår i den hierarkiska dimensionen.

Förhandsgranskningen visar dimensionstypen och vilka fält som ingår i den hierarkiska dimensionen.

Dimension preview.