Gå till huvudinnehåll
ZTestw_upper - skript- och diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

ZTestw_upper - skript- och diagramfunktion

ZTestw_upper() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets övre gräns för två oberoende värdeserier.

Funktionen gäller test med två oberoende stickprov.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:  

ZTestw_upper (grp, value [, sig [, eq_var]])

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument
ArgumentBeskrivning
valueStickprovsvärdena som ska evalueras. Stickprovsvärdena måste grupperas logiskt enligt vad som anges av exakt två värden i group. Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value.
grpDetta fält innehåller namnen på var och en av de två stickprovsgrupperna. Om ett fältnamn för gruppen inte finns i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Type.
sigDen tvåsidiga signifikansen (p-värdet) kan anges i sig. Om inget annat anges beräknas sig som 0.025, vilket resulterar i konfidensgraden 95%.
eq_varOm eq_var anges som False (0) antas separata varianser av de två stickproven. Om eq_var anges som True (1) antas lika varianser mellan stickproven.

Limitations:  

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Examples:  

ZTestw_upper( Group, Value )

ZTestw_upper( Group, Value, sig, false )