Gå till huvudinnehåll

KMeansND - diagramfunktion

KMeansND() utvärderar raderna i diagrammet genom att tillämpa k-medelvärdesklustring och för varje diagramrad visas kluster-ID för klustret som den datapunkten tilldelats till. Kolumnerna som används av klusteralgoritmen avgörs av parametrarna coordinate_1 och coordinate_2 osv. upp till n kolumner. Dessa är alla aggregeringar. Antalet kluster som skapas avgörs av parametern num_clusters.

KMeansND returnerar ett värde per datapunkt. Det returnerade värdet är en dual och är det heltalsvärde som motsvarar klustret varje datapunkt har tilldelats till.

Syntax:  

KMeansND(num_clusters, num_iter, coordinate_1, coordinate_2 [,coordinate_3 [, ...]])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
num_clusters Heltal som anger antalet kluster.
num_iter Antalet upprepningar av klustring med ominitierade klustercenter.
coordinate_1 Aggregeringen som beräknar den första koordinaten, vanligtvis x-axeln (på ett spridningsdiagram som kan skapas från diagrammet). De ytterligare parametrarna beräknar den andra, tredje och fjärde koordinaten osv.