Gå till huvudinnehåll

KMeans2D - diagramfunktion

KMeans2D() utvärderar raderna i diagrammet genom att tillämpa k-medelvärdesklustring och för varje diagramrad visas kluster-ID för klustret som den datapunkten tilldelats till. Kolumnerna som används av klusteralgoritmen avgörs av parametrarna coordinate_1 respektive coordinate_2. Dessa är båda aggregeringar. Antalet kluster som skapas avgörs av parametern num_clusters.

KMeans2D returnerar ett värde per datapunkt. Det returnerade värdet är en dual och är det heltalsvärde som motsvarar klustret varje datapunkt har tilldelats till.

Syntax:  

KMeans2D(num_clusters, coordinate_1, coordinate_2)

Return data type: dual

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
num_clusters Heltal som anger antalet kluster.
coordinate_1 Aggregeringen som beräknar den första koordinaten, vanligtvis x-axeln på spridningsdiagrammet som kan skapas från diagrammet. Den ytterligare parametern, coordinate_2, beräknar den andra koordinaten.