Gå till huvudinnehåll

Sign - skript- och diagramfunktion

Sign() returnerar 1, 0 eller -1 beroende på om x är ett positivt tal, 0 eller ett negativt tal.

Syntax:  

Sign(x)

Return data type: numeriska

Limitations:  

Om inget numeriskt värde påträffas returneras NULL.

Examples and results:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Sign( 66 )

Returnerar 1

Sign( 0 )

Returnerar 0

Sign( - 234 )

Returnerar -1