Gå till huvudinnehåll
Vad är nytt i Qlik Sense November 2020?

PÅ DEN HÄR SIDAN

Vad är nytt i Qlik Sense November 2020?

Förstärkta analyser

Affärslogik

Ett robust lager med affärslogik gör att du kan skapa affärsregler och metadata för att anpassa och vägleda Insikters beteende när det genererar insikter och interagerar i konversation med användare. Du kan även gruppera fält logiskt, klassificera data, specificera standardbeteenden, definiera föredragna relationer med mera. Bearbetning av naturligt språk kan också anpassas, inklusive att definiera vokabulärregler och synonymer för naturligare interaktion.

Anpassa Insikter med affärslogik

Definiera fält och grupper.

Ställa in omfattning för logiska modeller med paket

Skapa analys som söker nedåt i hierarkier

Tillämpa beteenden på logiska modeller

Skapa vokabulärer för Insight Advisor

K-medelvärdesklustring – utökad funktionalitet

K-medelvärdesklustring i Qlik-motorn släpptes i september. Denna funktion gör att datapunkter kan grupperas i kluster baserat på likhet. Det är en mycket användbara funktion för kundsegmentering, upptäckt av bedrägerier och mycket annat.

I den här versionen har vi förbättrat våra K-medelvärdesfunktioner med stöd för automatisk klustring. När användaren anger 0 som antal kluster beräknas ett optimalt antal kluster för den datauppsättningen. Den här förbättringen bygger på Qliks avancerade klustringsfunktioner.

Diagramfunktion för K-medelvärde-2D

Diagramfunktion för K-medelvärde-ND

Diagramfunktion för K-medelvärde-Centroid-2D

Diagramfunktion för K-medelvärde-Centroid-ND

Visualiseringsalternativ för Insikter

Insikter erbjuder nu alternativa visualiseringsalternativ för resultat genererade i sökbaserad analys, vilket hjälper till att visa dina data på det mest användbara och meningsfulla sättet. Dessutom har användare fler diagramtyper att välja på när de har visningsalternativ i Insikter-analysen.

Analystyper i Insiktsrådgivare

Förbättringar av visuell analys och användbarhet

Bilder i anpassade beskrivningar

Användare kan nu ladda anpassade bilder i beskrivningar, vilket ger fler formatalternativ. De kan nu ha en bild från mediebiblioteket eller länka till en bild med en URL. Eftersom bilder är ett bra sätt att ge ytterligare sammanhang när användaren hovrar över ett objekt ger detta ytterligare flexibilitet och förbättrade alternativ för apputveckling.

Beskrivningsbilder

Kopiera ark mellan appar

Användare kan nu kopiera ark mellan appar för att förbättra produktiviteten för privilegierade användare och programutvecklare. Detta är en funktion som efterfrågats av många av våra användare, eftersom den ger snabbare insikter i hela organisationen.

Kopiera mått mellan objekt

En annan funktion för att snabba på apputveckling är att användare snabbt kan kopiera mått mellan diagram. Detta är en liten men kraftfull funktionsförbättring som driver på snabbare insikter inom en organisation.

Andra diagramförbättringar

  • Möjlighet att dölja friskrivningar i diagram. Användaren kan nu bestämma om friskrivningen för ytterligare datapunkter ska vara synlig eller ej.
  • Höjd måttgräns i vattenfallsdiagram. Nu stöds 50 mått istället för 15.
  • Utökad funktionalitet för tabellminidiagram, inklusive andra och null.

    Lägga till ett minidiagram till ett mått

Utseende för maximal användbarhet

Ett nytt Qlik Sense-tema för snyggare appar. Ett nytt modernt utseende med rena formatalternativ för färg- och teckensnittsval som ger apparna ett fräscht standardutförande i linje med Qlik-varumärket.

Ändra standardtema för appar