Gå till huvudinnehåll

Visualization bundle

PÅ DEN HÄR SIDAN

Visualization bundle

Visualiseringar är ett viktigt sätt att presentera information från stora datamängder på. Visualization bundle är en uppsättning diagram som kan användas för att förbättra och utöka din Qlik Sense-apps diagramfunktioner. Diagrammen är valfria. Du behöver inte installera eller aktivera dem för att använda Qlik Sense.

Aktivera komplement

Du kan installera Visualization bundle när du installerar Qlik Sense. Om du behöver justera installationen, se: Ändra på installation av objektpaket (endast på engelska).

Visualization bundle-diagram

Visualization bundle-diagram finns i resurspanelen under Anpassade objekt.

Följande diagram ingår:

 • Stapel- och ytdiagram

  Skapa stapeldiagram och ytdiagram och förbättra dem med övergångar och kopplingar.

 • Nyansdiagram

  Ett nyansdiagram är en mätare som också kan visa en målmarkör och ett kvalitativt intervall för att visa resultat.

 • Trattdiagram

  Ett trattdiagram är en visuell representation av de sammanlänkade skedena hos en linjär process.

 • Värmekartediagram

  Ett diagram som visar jämförda data med värdena representerade som färger.

 • Multi-KPI-diagram

  Ett diagram som visar KPI för flera dimensionsvärden för att snabbt visa och spåra resultat.

 • Nätverksdiagram

  Skapar ett klusterdiagram som representerar ett datornätverk i form av ett grafiskt diagram.

 • V & F-pivotdiagram

  Skapar en pivottabell som du kan ändra stil på, till exempel för resultaträkningsrapportering.

 • Radardiagram

  Skapar ett tvådimensionellt diagram med radiella axlar som visar poängen för ett mått i en av dimensionerna.

 • Sankey-diagram

  Diagrammet betonar visuellt större överföringar eller flöden inom definierade systembegränsningar.

 • Spaljébehållare

  Skapar ett spaljédiagram baserat på en originalvisualisering.

 • Variansvattenfallsdiagram

  Visar variansen mellan två mått för en dimensions olika värden.

 • Ordmolnsdiagram

  Ett molndiagram med ord, där ordens storlek är baserad på mätvärden.

Begränsningar

När du använder visualiseringskomplement från ett objektpaket från Qlik gäller det några allmänna begränsningar jämfört med inbyggda visualiseringar som stapeldiagram. Mer information finns i Skapa en visualisering med ett anpassat objekt.