Gå till huvudinnehåll

Felsökning – Skapa appar

I det här avsnittet beskrivs problem som kan uppstå när du skapar appar och visualiseringar i Qlik Sense.

Bilder som inte ingår i en app och som har flyttats mellan Qlik Sense-miljöer

Possible cause  

Du har skapat en app i Qlik Sense och flyttat appen till en annan Qlik Sense-miljö.

När du flyttar appar mellan Qlik Sense-miljöer är det inte säkert att bilderna flyttas med automatiskt. Bilderna måste hanteras manuellt, på olika sätt beroende på mellan vilka miljöer apparna har flyttats.

Proposed action  

Importera bilder från den Qlik Sense-miljö där appen skapades till målplatsen med hjälp av Qlik Management Console.

Mer information finns i Hantera Qlik Sense-webbplatser. Överföra objekt till innehållsbibliotek (endast på engelska).

Bilder som inte ingår i en app och som har importerats från Qlik Sense Desktop till Qlik Sense

Possible cause  

Du har skapat en app i Qlik Sense Desktop och importerat appen till Qlik Sense.

När du flyttar appar mellan Qlik Sense-miljöer är det inte säkert att bilderna flyttas med automatiskt. Bilderna måste hanteras manuellt, på olika sätt beroende på mellan vilka miljöer apparna har flyttats.

Proposed action  

Importera bilderna från bildmappen i Qlik Sense Desktop-appen med hjälp av Qlik Management Console.

Mer information finns i Hantera Qlik Sense-webbplatser. Överföra objekt till innehållsbibliotek (endast på engelska).

Tips: Bilder tas endast med automatiskt när du flyttar en app från en Qlik Sense Desktop-installation till en annan.

Standardplatsen för bilderna i Qlik Sense Desktop är <user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default.

Observera: Om du har organiserat bilderna i underordnade mappar i mappenContent\Default i Qlik Sense Desktop, ska dessa läggas till manuellt till appen tillsammans med dess ark, berättelser samt text- och bildobjekt efter att du har importerat bilderna.

Bilder som inte ingår i en app och som har flyttats mellan Qlik Sense Desktop-installationer

Possible cause  

Du har flyttat en app mellan Qlik Sense Desktop-installationer.

När du flyttar appar mellan Qlik Sense-miljöer är det inte säkert att bilderna flyttas med automatiskt. Bilderna måste hanteras manuellt, på olika sätt beroende på mellan vilka miljöer apparna har flyttats.

Proposed action  

Gör följande:

  • Kopiera bilderna från datorn där appen skapades och klistra in dem i bildmappen på målplatsen.

Standardplatsen för bilderna i Qlik Sense Desktop är <user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default.

Bilderna jag vill använda verkar inte fungera

Images are part of apps as thumbnails of the apps, sheets and stories, in the text & image object and in story slides.

Possible cause  

Du använder en bild i ett format som inte stöds.

Proposed action  

Gör följande:

  • Konvertera bilden till ett av de format som stöds (png, jpg, jpeg eller gif).

Användning av insiktsrådgivaren påverkar systemprestandan

Insiktsrådgivaren använder originalobjekt som fält i rekommenderade diagram.

Possible cause  

Diagram som genererats av insiktsrådgivaren väljer fält som blir dyrbara diagram.

Proposed action  

Gör följande:

  • Ändra vilka fält som ska visas för användare av publicerade appar.

Mer information finns i Dölja fält från analys.