Gå till huvudinnehåll

Ändra ordningsföljd på sidor i tidslinjen

Medan du redigerar en berättelse kan du flytta omkring sidor på tidslinjen.

Gör följande:

  1. På tidslinjen trycker du länge eller klickar på den sida som du vill flytta.

  2. Dra bilden till en ny plats.

Det bildas ett mellanrum mellan sidorna på den nya platsen, och sidan placeras där.