Gå till huvudinnehåll

Ändra rubriker och beskrivningar för berättelser

Du kan ändra rubriken på och beskrivningen av dina berättelser.

Gör följande:

  1. I app-översikten klickar du på Ç för att visa berättelserna.
  2. Gör ett av följande:
    • Om du har rutnätsvyn ì öppen klickar du på berättelsens rubrik och därefter på @.
    • Om du har listvyn î öppen klickar du på @.
  3. Ange Rubrik och Beskrivning.
  4. Klicka utanför textområdet.

Dina ändringar sparas.

Tips: Du kan också ändra en berättelses rubrik och beskrivning i berättelsenavigeraren längst upp till höger.