Gå till huvudinnehåll

Ändra miniatyrbilder för berättelser

Du kan byta ut standardminiatyren för en berättelse mot en annan miniatyr, om du vill att det ska bli lättare att skilja mellan berättelser i app-översikten och i berättelsenavigeraren. Du kan använda en av standardbilderna eller en egen bild.

Gör följande:

 1. I app-översikten klickar du på Ç för att visa berättelserna.
 2. Gör ett av följande:
  • Om du har rutnätsvyn ì öppen klickar du på berättelsens rubrik och därefter på @.
  • Om du har listvyn î öppen klickar du på @.
 3. Klicka på 0 på standardminiatyren.

  Mediebiblioteket öppnas.

 4. Klicka på en mapp i mediabiblioteket, exempelvis I appen eller Standard.

 5. Välj den bild du vill använda som miniatyr för berättelsen och klicka på Infoga.
 6. Klicka på m för att sluta redigera.

Den bild du har valt används nu som en miniatyr för berättelsen, och är synlig i berättelsenavigeraren och i app-översikten.

Tips: Du kan också ändra en berättelses miniatyr i berättelsenavigeraren längst upp till höger.
Tips: Det optimala bildförhållandet för en miniatyr är 8:5 (bredd:höjd).

Följande format stöds: .png, .jpg, .jpeg, och .gif.

För Qlik Sense: Du kan ladda upp bilder till mappen I appen i mediabiblioteket. Du behöver använda Qlik Management Console för att ladda upp bilder till standardmappen.

För Qlik Sense Desktop: Du kan placera bilder i följande mapp på datorn: C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default. Bilder är tillgängliga i standardmappen i mediebiblioteket. När du flyttar en app mellan installationer sparas bilderna du använder i appen i qvf-filen tillsammans med appen. När du öppnar appen på en ny plats, till exempel Qlik Sense Cloud, finns bilderna i mappen I appen i mediebiblioteket för appen.

Observera: Du kan endast lägga till eller ändra en miniatyr för en opublicerad berättelse.