Gå till huvudinnehåll

Ersätta en ögonblicksbild på en sida

Du kan ersätta en ögonblicksbild av en visualisering på en sida. Detta är praktiskt när du vill använda en annan ögonblicksbild av visualiseringen, till exempel om nya data läses in i appen, om visualiseringen ändras eller om nya val görs.

Gör följande:

 1. I storytelling-vyn väljer du en ögonblicksbild på en sida och klickar på Snapshot .

  Dialogrutan Ersätta ögonblicksbild öppnas och visar alla ögonblicksbilder för ursprungsvisualiseringen. Ögonblicksbilden som används märks med m. Datummarkören och eventuella anteckningar hjälper dig att skilja mellan dina ögonblicksbilder.

  Ersätt ögonblicksbildsvy med Försäljar-ögonblicksbilder.

  Replace snapshot dialog.

  Tips: Du kan navigera till arket och visualiseringen som ögonblicksbilden kom från genom att klicka på ÛGå till källa. På så sätt får du tillgång till ögonblicksbildens data i realtid. Du kan göra nya val och ta nya ögonblicksbilder.
 2. Markera ögonblicksbilderna du vill använda.

  Ögonblicksbilden uppdateras och anpassas till storleken för föregående ögonblicksbild, med hjälp av fri storleksändring som använder en teknik för progressiv visning.

Observera: Progressiv visning innebär följande: Om storleken på en visualisering (eller en olåst ögonblicksbild) ökar kommer dess information att visas progressivt. Om storleken på en visualisering (eller en olåst ögonblicksbild) minskas reduceras informationen, vilket ger dig möjlighet att fokusera på den väsentliga informationen och undvika att göra visualiseringen rörig med för mycket information på liten yta.

Ögonblicksbilden ersätts på sidan.