Gå till huvudinnehåll

Ändra storlek på element på en sida

PÅ DEN HÄR SIDAN

Ändra storlek på element på en sida

Du kan använda handtagen på ett element på en sida för att ändra storlek på det. När du ändrar storlek på objekt som bilder och textrubriker behåller de sitt bildförhållande. Stycketexter och vissa former kan storleksändras mer fritt, både horisontellt och vertikalt.

Det går att ändra storlek på ögonblicksbilder på två olika sätt:

  • Låst: behåll bildförhållandet
  • Upplåst: tillåt fri storleksändring och progressiv visning.

    Observera: Progressiv visning innebär följande: Om storleken på en visualisering (eller en olåst ögonblicksbild) ökar kommer dess information att visas progressivt. Om storleken på en visualisering (eller en olåst ögonblicksbild) minskas reduceras informationen, vilket ger dig möjlighet att fokusera på den väsentliga informationen och undvika att göra visualiseringen rörig med för mycket information på liten yta.

Storleksändring i allmänhet

Gör följande:

  1. I storytelling-vyn klickar du på det element du vill ändra storlek på.

  2. Dra i ett av handtagen för att ändra storlek på elementet.

    Elementet fästs på rutnätet.

  3. Släpp handtaget.

Elementet ändrar storlek.