Gå till huvudinnehåll

Flytta om element på en sida

PÅ DEN HÄR SIDAN

Flytta om element på en sida

Medan du redigerar en sida i en berättelse kan du arrangera och stapla element ovanpå varandra och bestämma i vilken ordning de staplade elementen ska visas. Detta är användbart när element överlappar varandra.

Flytta om en nivå

Gör följande:

  1. Tryck länge/högerklicka på det element som du vill flytta om.

    Elementets snabbmeny öppnas.

  2. Välj Flytta framåt eller Flytta bakåt.

Det valda elementet flyttas framåt en nivå eller skickas bakåt en nivå.

Flytta framåt eller bakåt

Gör följande:

  1. Tryck länge/högerklicka på det element som du vill flytta om.

    Elementets snabbmeny öppnas.

  2. Välj Flytta längst fram eller Flytta längst bak.

Det valda elementet läggs bakom eller flyttas framför alla de andra elementen på sidan.