Gå till huvudinnehåll

Lägga till ett realtidsdataark i en bild

PÅ DEN HÄR SIDAN

Lägga till ett realtidsdataark i en bild

Du kan lägga till realtidsdataark i en berättelsesida. När du infogar ett realtidsdataark i en berättelse sparas de aktuella urvalen för appen med det valda arket. Varje gång du visar ett realtidsdataark i berättelsen tillämpas dessa urval.

Gör följande:

 1. I storytelling-vyn klickar du på 4 i berättelsens verktygspanel.

  En dialog öppnas.

 2. Klicka på det ark du vill använda i berättelsen.

Realtidsdataarket läggs till i en ny bild.

Byta ut ett realtidsdataark i en bild

Du kan byta ut ett realtidsdataark på en berättelsesida.

Gör följande:

 1. I storytelling-vyn väljer du en bild med ett realtidsark i berättelsens tidslinje.

  En dialog öppnas.

 2. Klicka på det aktiva arket.

  En ny dialog öppnas.

 3. Välj ett nytt ark som ska infogas.

Det valda arket läggs till som ett realtidsdataark i bilden.