Gå till huvudinnehåll

Steg-för-steg – Publicera en app till en samling

PÅ DEN HÄR SIDAN

Steg-för-steg – Publicera en app till en samling

I det här exemplet får du ser hur du publicerar en app till en samling och visar den i molnhubben med taggar. I det här exemplet använder din organisation både Qlik Cloud Services och Qlik Sense Enterprise on Kubernetes och har flera molnhubbar. Din administratör har angett egenskaper för både taggarna och molnhubbarna. Du måste publicera din app till med två taggar på Qlik Cloud Services-molnhubben som kallas molntjänster för din organisations försäljningsteam.

Förutsättningar

 • Din administratör har angett de distributionsregler som finns i Distributionsregler – exempel (endast på engelska).
 • Du har en app att publicera. Det här exemplet använder appen Beginner's tutorial som finns i Börja med grunderna.
 • Du har åtkomst till molnhubben för att bekräfta att din app har publicerats med de valda taggarna.

Uppgifter

 • Publicera Beginner's tutorial med US- och Sweden-taggarnas på Qlik Cloud Services-molnhubben.

Publicera Beginner's tutorial med US- och Sweden-taggar

Gör följande:

 1. Högerklicka på Beginner's tutorial och välj Publicera i din hubb.
 2. Välj en ström i listrutan Strömnamn.
 3. Klicka på Hantera.
 4. Välj distribution i listrutan och välj värdet värdtjänster för att välja hubben Qlik Sense Enterprise cloud.
 5. Välj collections i listrutan och värdena US och Sweden för att ange taggarna.
 6. Välj groupswithaccess i listrutan och välj Försäljning för att ge grupperna behörighet.
 7. Klicka på Tillämpa.
 8. Klicka på Publicera.

Appen publiceras till strömmen. Qlik Sense publicerar den då med molntjänsten molnhubben i taggarna US och Sweden. Logga in på molnhubben för att bekräfta att appen är tillgänglig med taggarna.