Gå till huvudinnehåll

Qlik Sense Mobile-app

PÅ DEN HÄR SIDAN

Qlik Sense Mobile-app

Qlik Sense Mobile-appen ansluter till en Qlik Sense Enterprise-server. När du är ansluten kan du visa Qlik Sense-appar och kombinationsprogram som din administratör gjort tillgängliga för dig. Du kan även hämta Qlik Sense-appar till din mobila enhet och använda dem när du inte är ansluten.

Observera: Alla användare måste autentiseras innan de kan ansluta till en Qlik Sense Enterprise-utrullning från Qlik Sense Mobile. Anonym åtkomst till Qlik Sense Enterprise från Qlik Sense Mobile tillåts inte.

Den här dokumentationen gäller även Qlik Sense Mobile for BlackBerry-appen. Qlik Sense Mobile for BlackBerry är den Qlik Sense Mobile-app som körs på iOS och är integrerad med BlackBerry Dynamics-plattformen.

Observera: Qlik Sense-kombinationsprogram kan inte användas i Qlik Sense Mobile for BlackBerry-appen.

Utforska Qlik Sense-exempelapparna som tillhandahålls på Qlik Sense-demoservern utan kostnad. För mer information om demoserven, se Qlik Sense-demoserver.

Installera Qlik Sense Mobile-appen

Hämta Qlik Sense Mobile-appen för din -enhet från Apple App Store eller Google Play Store.

Hämta på App Store

Hämta på Google Play Store

Kontakta din Qlik Sense-systemadministrator för instruktioner om hur du kopplar en Qlik Sense Mobile-app till en Qlik Sense Enterprise-server.

Information om systemkrav för Qlik Sense Mobile-appen finns i Systemkrav för Qlik Sense. (endast på engelska) .

Instruktioner för hur du installerar och aktiverar Qlik Sense Mobile for BlackBerry-appen finns här: Aktivera Qlik Sense Mobile för BlackBerry (endast på engelska).

Terminologi

I en värld full av appar kan terminologin vara förvirrande. Observera följande:

  • Qlik Sense Mobile-appen avser Qlik Sense-programvara som har utvecklats för iOS och Android.
  • Qlik Sense-appen avser instrumentpanelen och datavisualiseringsprogram som du bygger i Qlik Sense.
  • Qlik Sense-kombinationsprogrammet avser en webbsida eller ett webbprogram som har integrerade objekt från Qlik Sense.