Gå till huvudinnehåll

Adding data from uploaded data files

You can upload certain file types and load that data in Data load editor or Data manager.

To make data from files available in your app, you must:

 • Upload your data files to your cloud. Each data file must be 500 MB or less.
 • Add the data to your app. This is a preliminary step that allows you to select and prepare the data that you want to load.
 • Load the data into your app. When you are done selecting and preparing the data, you can load the data into your app. After you load the data, you can use it to create visualizations in your app.
Observera: This functionality is not available in Windows.
Observera: Filtillägget för DataFiles-kopplingar är skiftlägeskänsligt. Till exempel: .qvd.

Uploading your data files to your cloud

You can upload data files to your cloud from the DataFiles window. There are different ways to open this window.

In a new app

Gör följande:

 1. Open the app.
 2. Click Add data from files and other sources.
 3. In the left menu, click Data files.
 4. Under Folder shortcuts, click DataFiles, and then upload a data file.

In an existing app

Gör följande:

 1. Open the app.
 2. In the top menu, click the Data tab, and then click Add data.
 3. In the left menu, click Data files.
 4. Under Folder shortcuts, click DataFiles, and then upload a data file.

In the Data load editor from an existing DataFile connection

Gör följande:

 1. Open the app.
 2. Open the Data load editor.
 3. Go to the Data connections window on the right. You will see folders from personal and shared spaces, you can access.
 4. Choose a DataFiles folder, and click Select data.

After you have uploaded a file to your cloud, you can add the data to you app, and then load data into your app.

Loading data into your app

Varning:

Lägg inte till en tabell i Datahanteraren om den redan lagts till som en skriptbaserad tabell med samma namn och samma kolumner i Skriptredigeraren.

In Data manager

Observera: In Data Manager, data files can only be uploaded or read from your personal space or the current space of the app.

Gör följande:

 1. Open an app.
 2. Öppna Datahanteraren och klicka sedan på ú. Du kan även klicka på Lägg till data i menyn ¨. Adding data allows you to select and prepare your data before you load the data into your app.
 3. Click Data files.
 4. Choose the file that contains your data. Qlik Sense provides you with a preview of your data.
 5. Select the tables and fields to load.

 6. Klicka på Lägg till data när du vill öppna data i vyn Associationer i datahanteraren. Sedan kan du fortsätta lägga till datakällor, omvandla data och associera tabellerna i Datahanterare.

  Dataprofilering aktiveras som standard när du klickar på Lägg till data. Dataprofilering innebär följande:

  • Rekommenderar dataassociationer.
  • Gör en automatisk kvalificering av gemensamma fältnamn mellan tabeller. Lägger till ett unikt prefix baserat på tabellnamn.
  • Mappar fält för datum och tid till autoCalendar.

  Tabellerna associeras inte automatiskt på gemensamma fältnamn. Du kan associera tabeller i vyn Associationer.

  Tips: Klicka på ¥  och inaktivera dataprofilering om du vill ladda data direkt till appen. Detta laddar även om alla befintliga data från datakällorna när du lägger till data. Tabellerna associeras på gemensamma fältnamn automatiskt. Datum- och tidsfälten skapas inte automatiskt.
 7. Klicka på Ladda data när du är klar med att förbereda data. Om allvarliga problem identifieras måste du lösa problemen i Datahanteraren innan du kan ladda data till appen.

From a data connection in the data load editor

You can go to Data Connections, and use the Data SelectionSelect data dialog to select data to load.

For more information, see Välja data i Skriptredigeraren.

Fom a file by writing script code

Files are loaded using a LOAD statement in the script. LOAD statements can include the full set of script expressions. To read in data from another Qlik Sense app, you can use a Binary statement.

For more information, see Load.

Uploading an updated data file

To update data in an app, you can upload an updated data file with the same name as the file you that you previously uploaded. When prompted, choose the replace the previous file. After you have uploaded the data file, you can reload the data into your app.