Gå till huvudinnehåll

ARGB - skript- och diagramfunktion

ARGB() används i uttryck för att ange eller utvärdera färgegenskaperna hos ett diagramobjekt där färgen definieras med en röd komponent r, en grön komponent g och en blå komponent b, med en alfafaktor (opacitet) på alpha.

Syntax:  

ARGB(alpha, r, g, b)

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
alpha Genomskinlighetsvärde i intervallet 0–255. 0 är helt genomskinligt. 255 är helt ogenomskinligt.
r, g, b Röda, gröna och blå komponentvärden. En färgkomponent med värdet 0 motsvarar ingen påverkan och värdet 255 motsvarar full påverkan.
Observera: Alla argument måste vara uttryck som resulterar i heltal i intervallet 0 till 255.

Om den numeriska komponenten tolkas och formateras i hexadecimal notation blir det lättare att se värdena på färgkomponenterna.Exempelvis har ljusgrön numret 4 278 255 360, som i hexadecimal notation är FF00FF00.De första två positionerna ”FF” (255) anger alpha-faktorn.De följande två positionerna ”00” visar mängden för röd, därpå följande två positioner ”FF” visar mängden för grön och de sista två positionerna ”00” visar mängden för blå.

Se avsnittet Färglägga en visualisering, där du hittar exempel på hur du använder färgfunktionerna i visualiseringar, samt detaljerad information om de visualiseringar som har stöd för färguttryck.

Färglägga en visualisering