Gå till huvudinnehåll

Vad är nytt i Qlik Sense November 2019?

Visualiseringar och kartor

Tabellformatering

Med den här funktionen kan apputvecklare styra hur tabellerna ska se ut:

  • Textens storlek och färg i rubriker
  • Textens storlek och färg i celler

Tabellegenskaper

Bättre ackumulering i stapeldiagram, linjediagram, kombinationsdiagram och tabeller

  • Genväg till ackumulering för mått med en kryssruta som kan väljas
  • Ackumuleringen kan ske över hela dimensionen eller i ett visst antal steg

Mosaikdiagram

Ett nytt inbyggt diagram som även är känt under andra namn som Marimekko-diagram, Mekko-diagram och Mondrian-diagram. Det här diagrammet används ofta inom finans och marknadsföring.

Det är användbart om du behöver visa hur stor andelen är för olika kategorier, t.ex. försäljning per företag, kanal och kombinerat. Istället för att ha fyra vanliga stapeldiagram kan du visa alla aspekterna med ett mosaikdiagram.

Mosaikdiagram

Uteslut kartskikt från autozoom

Möjligheten att utesluta kartskikt från autozoom ger dig bättre kontroll över kartdiagrammets layout. När du skapar kartappar är det ibland viktigt att utesluta skikt från zoomningen, särskilt bakgrundsskikt som rutnätsskikt, bakgrunder/CAD-ritningar osv. Standardbeteendet är att zooma ut så att alla skikt är synliga.

Egenskaper för kartor

Bättre spaljébehållare, en förbättring av visualiseringspaketet

  • Nu kan du använda två dimensioner för att skapa ett rutnät med en dimension på varje axel. Du kan även använda beräknade dimensioner.
  • Du kan använda en kantlinje för att betona de enskilda spaljédiagrammen, samt justera linjens bredd, färg och format.
  • Utökat stöd för avancerat läge gör det möjligt att skapa mer komplexa spaljédiagram.

Spaljébehållare

Qlik Sense Mobile

Stöd för offlineåtkomst till appar med Qlik Sense Mobile för Android

Med Qlik Sense Mobile November 2019 kan du hämta Sense-appar för åtkomst offline på Android-enheter.