Starta Qlik Sense

Du startar Qlik Sense genom att ange en webbadress i webbläsaren, exempelvis https://<servernamn>/hub. Om du inte använder Windows öppnas ett inloggningsfönster i webbläsaren. Ange ditt användarnamn i formatet DOMÄN\användare.

Den exakta adress och inloggningsuppgifter som du anger beror på hur Qlik Sense har driftsatts i din organisation.

Qlik Sense öppnar hubben där du kan se alla appar du har tillgång till. Om det inte finns några appar där kan du börja med att skapa din första app.

Observera:

Du kan skapa, utveckla och konsumera (visa) appar i Qlik Sense Enterprise-hubben. Du kan bara konsumera appar i molnhubben.

Mer information finns i Skapa en app.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?