Formatera text på bilder

På en sida i en berättelse kan du formatera dina texter med verktygsfältet för textformatering. Du kan ändra färg, storlek, teckensnitt och justering. Dessutom har du möjlighet att lägga till länkar och bokmärken.

Verktygsfältet för textformatering för styckestextobjekt.

Text formatting toolbar.

Observera: Om du vill aktivera ett textobjekt för formatering dubbelklickar du på det.

Ändra teckenstilar

Gör följande:

 1. I storytelling-vyn dubbelklickar du på det textobjekt du vill formatera.Eller, klicka på textobjektet och klicka på @.

  Verktygsfältet för textformatering visas.

 2. Markera texten som du vill formatera.

 3. Klicka på något eller några av alternativen J, K och L.
 4. Klicka utanför textobjektet eller klicka på @

Textens teckenstil ändras.

Ändra teckenstorlek för stycken

Gör följande:

 1. I storytelling-vyn dubbelklickar du på det textobjekt i Stycke som du vill formatera. Eller, klicka på textobjektet och klicka på @.

  Verktygsfältet för textformatering visas.

 2. Markera texten som du vill ändra storlek på.

 3. Klicka på S bredvid indikatorn för teckenstorlek och välj en storlek. XS, S, M, L eller XL.
 4. Klicka utanför textobjektet eller klicka på @

Textens storlek ändras.

Ändra teckenstorlek för rubriker

Gör följande:

 1. I storytelling-vyn klickar du på det textobjekt i Rubrik som du vill formatera.

 2. Dra i ett av hörnen för att ändra teckenstorlek.

 3. Klicka utanför textobjektet eller klicka på @

Textens storlek ändras.

Ändra paragrafers textjustering

Gör följande:

 1. I storytelling-vyn dubbelklickar du på det textobjekt i Stycke som du vill formatera. Eller, klicka på textobjektet och klicka på @.

  Verktygsfältet för textformatering visas.

 2. Klicka i textstycket som du vill justera.
 3. Klicka på M, N eller O.
 4. Klicka utanför textobjektet eller klicka på @

Textjusteringen ändras.

Observera: Vänsterjustering är standard.

Ändra textfärg

Gör följande:

 1. I storytelling-vyn dubbelklickar du på det textobjekt du vill formatera. Eller, klicka på textobjektet och klicka på @.

  Verktygsfältet för textformatering visas.

 2. Markera texten som du vill ändra färg på.

 3. Klicka på S invid färgrutan i verktygsfältet.

  En färgpalett visas.

 4. Klicka på en färg i paletten.

 5. Klicka utanför textobjektet eller klicka på @

Färgen appliceras på texten.