Lägga till text på bilder

Du kan lägga till olika typer av text på en berättelsesida.

Gör följande:

  1. I storytelling-vyn klickar du på / i berättelsens verktygspanel.

    Dialogen Textobjekt öppnas.

  2. Dra valfritt textformat till sidan.

    Textobjektet placeras på bilden och fästs på rutnätet. Du kan använda piltangenterna på tangentbordet för att flytta den fritt.

  3. Dubbelklicka på textobjektet eller klicka på @
  4. Skriv din text.
  5. Klicka utanför textobjektet eller klicka på @

Texten sparas.