Ladda data med dataimporten

Qlik Sense använder ett dataladdningsskript, som hanteras i Dataimport, för att koppla upp sig mot ett antal datakällor och hämta data. I skriptet anges de fält och tabeller som ska laddas. Det går även att manipulera datastrukturen med skriptsatser och -uttryck. Även Datahanteraren kan användas för att ladda data i Qlik Sense, men när du vill skapa, redigera och köra ett dataladdningsskript använder du Dataimport.

Medan data laddas identifierar Qlik Sense gemensamma fält från olika tabeller (nyckelfält) för att kunna associera data. Datastrukturen som blir resultatet av de data som finns i appen kan granskas i datamodellvyn. Datastrukturen kan ändras genom att döpa om fält för att erhålla olika associationer mellan tabeller.

Efter att data har lästs in i Qlik Sense lagras de i appen. Appen är central i programmet. Typiskt för programmet är att data associeras utan begränsningar, med ett stort antal möjliga dimensioner. Analysen sker både snabbt och enkelt. Appen ligger i RAM-minnet medan den är öppen.

Mer information om Dataimport finns i Använda Dataimport.

Mer information om skriptsyntax och datastrukturer finns i Förstå skriptsyntax och datastrukturer.

Mer information om data och fält finns i Rekommendationer för data och fält.

Analys i Qlik Sense sker alltid när appen inte är direkt kopplad till sin datakälla. Så för att uppdatera data måste du köra skriptet för att ladda om data.

Interaktion mellan Datahanteraren och dataladdningsskriptet

När du lägger till datatabeller i Datahanteraren genereras ett dataladdningsskript. Du kan visa skriptkoden i dataimportens Automatiskt genererad del. Du kan också välja att låsa upp och redigera den skriptkod som har genererats, men i det fallet kommer datatabellerna inte längre hanteras i Datahanteraren.

Datakällor som definieras i dataladdningsskriptet hanteras som standard inte i Datahanteraren. Det innebär att du kan se tabellerna i dataöversikten, men du kan inte ta bort eller redigera tabellerna i Datahanteraren och associationsrekommendationer tillhandahålls inte för tabeller som har laddats med skriptet. Om du synkroniserar dina skriptbaserade tabeller med Datahanteraren kommer dock dina skriptbaserade tabeller att läggas till som hanterade skriptbaserade tabeller i Datahanteraren.

Varning:

Om du har synkroniserade tabeller bör du inte göra ändringar i Skriptredigeraren om Datahanteraren är öppen i en annan flik.

Mer information om att synkronisera tabeller finns i Synkronisera skriptbaserade tabeller i Datahanteraren.

Du kan lägga till skriptavsnitt och utveckla kod som förbättrar och interagerar med datamodellen som skapades i Datahanteraren, men det finns en del områden där du måste vara försiktig. Den skriptkod som du skriver kan störa datamodellen i Datahanteraren och skapa problem i vissa fall, till exempel följande:

  • Om man byter namn på eller tar bort tabeller som har lagts till med Datahanteraren i skriptet.
  • Om man tar bort fält från tabeller som har lagts till med Datahanteraren.
  • Konkatenering mellan tabeller som har lagts till med Datahanteraren och tabeller som har laddats i skriptet.
  • Användning av Qualify-satsen med fält i tabeller som har lagts till med Datahanteraren.
  • Vid laddning av tabeller som har lagts till med Datahanteraren med hjälp av Resident i skriptet.
  • Lägga till skriptkod efter det kodavsnitt som skapats. De resulterande ändringarna i datamodellen reflekteras inte i Datahanteraren.

Mer information om dataladdningsskript finns i Redigera dataladdningsskriptet.