Matematiska funktioner

Den här delen beskriver funktioner för matematiska konstanter och booleska värden. De här funktionerna har inga parametrar, men parenteserna är ändå obligatoriska.

Alla funktioner kan användas både i dataladdningsskriptet och diagramuttryck.

Hjälpte den här informationen?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?