Num - skript- och diagramfunktion

Num() formaterar ett uttryck numeriskt i det talformat som har ställts in i systemvariablerna i dataladdningsskriptet, eller i operativsystemet, om inte en formatsträng finns. Den formaterar även valbara decimal- och tusentalsavgränsare.

Syntax:  

Num(number[, format[, dec_sep [, thou_sep]]])

Return data type: dual

Num-funktionen returnerar ett dualt värde med både sträng- och talvärdet. Funktionen tar det numeriska värdet i indatauttrycket och genererar en sträng som representerar talet.

Arguments:  

Argument Beskrivning
number

Talet som ska formateras.

format Sträng som beskriver hur den resulterande strängen ska formateras. Om denna utelämnas används det talformat som har definierats i operativsystemet.
dec_sep Sträng som specificerar decimalavgränsare. Om det utelämnas används värdet för MoneyDecimalSep som angetts i dataladdningsskriptet.
thou_sep Sträng som specificerar tusendelsavgränsare. Om det utelämnas används värdet för MoneyThousandSep som angetts i dataladdningsskriptet.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?