Exponentiella och logaritmiska funktioner

Den här delen beskriver funktioner som är relaterade till exponential- och logaritmberäkningar. Alla funktioner kan användas både i dataladdningsskriptet och diagramuttryck.

I funktionerna nedan är parametrarna uttryck där x och y ska tolkas som reella tal.

 

Hjälpte den här informationen?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?