lunarweekend - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den sista millisekunden i den sjudagarsperiod som innehåller date. Sjudagarsperioder i Qlik Sense definieras genom att 1 januari räknas som den första dagen på veckan.

Syntax:  

LunarweekEnd(date[, period_no[, first_week_day]])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
date Det datum som ska evalueras.
period_no period_no är ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den sjudagarsperiod som innehåller date. Negativa värden i period_no anger föregående sjudagarsperioder och positiva värden anger efterföljande sjudagarsperioder.
first_week_day En förflyttning av startpunkten som kan vara större eller mindre än noll. Detta flyttar början på året med det angivna antalet dagar och/eller delar av en dag.