Spara dataladdningsskriptet

När du sparar ett skript sparas hela appen, men data laddas inte automatiskt om igen.

Gör följande:

  • Klicka på Spara i dataimportens verktygsfält för att spara skriptet.

Skriptet har nu sparats men appen innehåller fortfarande gamla data från när de laddades om sist, vilket du kan se i verktygsfältet. Om du vill uppdatera appen med nya data klickar du på Ladda data° i dataimportens verktygsfält.

När du sparar ett skript kontrolleras det automatiskt så att det inte finns några syntaxfel. Syntaxfel markeras i koden och alla skriptavsnitt som innehåller syntaxfel är markerade med ù vid sidan av avsnittsetiketten.

Observera: Skriptet sparas också automatiskt i appen när data importeras.